Banen algemeen

Banen zomer en winterklaar maken.

Het beheer en onderhoud van het tennispark worden verzorgd door de Parkcommissie. Deze bestaat uit een voorzitter en zo mogelijk 13 vrijwilligers als leden.
De commissie is verantwoordelijk voor:
- Zomer en winterklaar maken van park en 8 tennisbanen.
- Door het seizoen heen onderhoud aan de tennisbanen (Groundman).
- Dagelijks onderhoud clubgebouw en groenvoorziening.
- Onderhoud clubgebouw en diverse installaties.
- Sleutelbeheer

Tijdens het zomer en winterklaar maken van het park HTV Assumburg doet de commissie een beroep op een aantal vrijwilligers om hierbij te assisteren, zodat de banen op tijd (voor 1 april) speelklaar zijn. Het onderhoud tijdens het seizoen is uitbesteed aan het werkvoorzieningsschap IJmond Groen. Deze verzorgen tijdens het speelseizoen waar nodig de tennisbanen alsmede het groen op het park. Verder geeft de parkcommissie extra ondersteuning tijdens het open toernooi en clubkampioenschappen. Voor calamiteiten kunt u contact opnemen met de voorzitter van de park-commissie.
De banen zijn tegenwoordig voorzien van een automatische beregeningsinstallatie. Deze installatie sproeit de banen zowel 's nachts als overdag. De sproeitijden voor overdag worden vermeld op het mededelingenbord in de entreehal.

Het gebruik van de tennisbanen
Om de banen in goede conditie te houden, verwachten wij van onze leden dat de volgende regels worden nageleefd:

  • In het begin en ook tijdens het seizoen ieder half uur slepen, ook als u niet wordt afgelost, dit voorkomt kuilen in de nog zachte tennisbanen. volgens de daartoe aangegeven richtlijnen, ook naast en achter de banen vegen. Vergeet hierbij ook niet de witte lijnen schoon te vegen.
  • Regenplassen op de banen nooit en te nimmer trachten te verwijderen met bezems, sleepnetten of andere hulpmiddelen.Opmerking: Slechts in uiterste noodgevallen (competitie, toernooien e.d.) worden regenplassen verwijderd en dan nog slechts uitsluitend na overleg met de parkcommissie. dit dient te gebeuren met de daarvoor bestemde sponsen die aanwezig zijn bij het clubgebouw.
  • In het begin van het seizoen kan het nog voorkomen dat er nachtvorst in het gravel zit waarmee rekening moet worden gehouden, de banen dan nog niet betreden tot de vorst geheel is verdwenen.

  • Geen rommel, zoals deksels en lege ballenblikken, flesjes e.d. op de banen achterlaten. Overal staan vuilnisbakken, deponeer het daarin en laat een ander hier niet voor opdraaien.

  • Als u tijdens het tennissen bijvoorbeeld loszittende lijnen, netten e.d. constateert geef dat dan direct door aan één van de leden van de parkcommissie.

  • Geen sleepnetten op de sproeikoppen achterlaten of tijdens het sproeien de sproeikoppen blokkeren, daar er dan onherstelbare schade optreedt.

    Dank u wel namens de parkcommissie HTV Assumburg

Vragen?

logo

E-mail

info@htvassumburg.nl

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk