Covid 19 Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar HTV Assumburg Fase 2B vanaf 1 juni

Van : Bestuur H.T.V. Assumburg
Doelstelling : Beschrijven van inrichten trainingsschema voor de jeugd van H.T.V. Assumburg binnen de adviezen van de overheid, RIVM, gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de KNLTB
Versie : 1.3
Datum : 1 juni 2020

Algemeen

Vanaf 1 juni mogen kinderen t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Met dit protocol stellen wij, als vereniging H.T.V. Assumburg, de Gemeente Heemskerk en de leden van H.T.V. Assumburg op de hoogte hoe wij als vereniging, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, onze vereniging weer gaan openstellen voor onze jeugdleden.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij hanteren onderstaande maatregelen.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
 • Houd anderhalve meter afstand tot ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar H.T.V. Assumburg vertrekt, thuis naar het toilet. Het clubhuis is alleen open voor toilet gebruik. Probeer toilet bezoek te beperken.
 • Was vóór je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen op het park met water en zeep vóór de training en na training was je thuis wederom je handen. Neem hiervoor van thuis je eigen handdoek mee om je handen te drogen;
 • Douche thuis en niet op H.T.V. Assumburg.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht en raak de anderen ook niet aan;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor je aanvangstijd naar H.T.V. Assumburg en ga direct na de training weer naar huis.

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

In het kader van het advies hanteren onderstaande maatregelen.

 • Aanspreek voor de Gemeente Heemskerk en trainers en het bestuur en de jeugdcommissie op H.T.V. Assumburg; Aanspreekpunt voor de Gemeente Heemskerk is de secretaris, Sportservice is [email protected] bereikbaar onder het volgende email adres: [email protected].
  Coördinatoren op locatie zijn de trainers Claire Lablans, Rick Metten en Peter Pollee.
 • Beschikbaarheid EHBO-materialen en een AED;
  De kantine blijft gesloten, alleen toegankelijk voor toilet bezoek. De EHBO-materialen liggen in de grijze sponsbak ter hoogte van baan 2 en is dus altijd beschikbaar. In geval van nood mag je uiteraard de AED uit de kantine pakken.
 • Corona-verantwoordelijken zijn: de trainers, het dagelijks bestuur, het bestuurslid jeugdcommissie en toezichthouders.
 • Hygiëne maatregelen.
  De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten. De toiletten zijn wel beschikbaar. Probeer een toilet bezoek zoveel mogelijk te beperken. Maak indien gewenst vooraf toilet schoon met beschikbare reinigingsdoekjes.
  Alleen de trainers, toezichthouders en vrijwilligers met toestemming bestuur kunnen gebruik maken van het clubhuis.
  In het kader van legionella volgen wij het advies van de PWN op.
 • Instructie trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren.
  Het Protocol is opgesteld in overleg met de trainers die zijn op de hoogte van de maatregelen.
 • Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen.
  Trainers en ouders en verzorgers van de jeugdleden worden op de hoogte gesteld via email en onze website.
 • Controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
  Reglementen worden geplastificeerd en opgehangen bij H.T.V. Assumburg.
  Stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
  Aanspreekpunt zie bij punt Corona verantwoordelijke Dagelijks bestuur en de trainers.
  Tijdens de trainingen zullen de trainers de richtlijnen in acht nemen.

 

 • Hygiëneregels van de sportaccommodatie;
  • Kantine en terras blijft gesloten.
  • Kinderen kunnen handen wassen buiten ter hoogte van baan 2. Er zal zeep aanwezig zijn, de kinderen dienen zelf een (sport)handdoek mee te nemen.
  • We hebben geen routing op accommodatie: Toegang en uitgang gewoon volgens normale route. Maar houd de 1,5 meter onderling afstand in acht.
  • Ook in de fietsenstalling: houd de 1,5 meter onderling afstand in acht.
  • Wissel op de baan met de klok mee.
  • Als er door de trainer tijdens de les uitleg gegeven wordt, dan staan de kinderen op een aangewezen plek, minimaal 1,5 meter afstand tot de trainer.
  • Park alleen toegankelijk voor trainers en kinderen. Ouders mogen het park niet betreden.
  • De trainer is een kwartier van te voren aanwezig.
  • Bij het clubhuis zal een geplastificeerde bekendmaking staan, dat Baan9 enkel toegankelijk is voor toilet bezoek. Uitzondering hierop zijn trainers en vrijwilligers met toestemming bestuur die hun werkzaamheden uitvoeren in belang van HTV Assumburg.
  • Instructies worden geplastificeerd en daar waar nodig opgehangen
  • Wachtplaats voor de jeugdleden is bij het terras vooraan bij het clubhuis en ga niet op de loungebanken zitten!

 

Voor trainers, toezichthouders en vrijwilligers

In het kader van het advies hanteren onderstaande maatregelen.

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar H.T.V. Assumburg waar je training gaat geven;
 • Bereid je training goed voor.
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • Tot en met 18 jaar, met trainen geen maximaal. Met vrijspelen toezichthouder verplicht, geen maximaal per baan.
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, mag.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen op de tennisbaan komt zodat je gelijk kunt beginnen.
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de 1,5 meter afstand tot de leraar.
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Er is geen beperking met slepen, iedereen mag slepen
 • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training komen. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • Laat kinderen gefaseerd het tennispark betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training;
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Toezichthouder neemt, indien mogelijk, een geel hesje mee.

 

Voor onze jeugdleden

In het kader van het advies hanteren onderstaande maatregelen.

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19), omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Kom alleen naar H.T.V. Assumburg wanneer er voor jou een tennistraining gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden. Kom je op de fiets, houd je aan de 1,5 meter afstand in de fietsenstalling.
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de tennisbaan;
 • Je ouders of broers of zusjes mogen niet het park betreden. Zij zetten je af bij in ingang en je gaat zelf het park op.
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie, het clubhuis is alleen open voor toilet bezoek. Probeer dit zoveel te beperken. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van je tennisles naar het park en wacht op aanvang buiten bij het terras voor het clubhuis in de aangegeven vakken. Ga niet op de loungebanken zitten.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, toezichthouder en bestuursleden;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
 • De jeugd tot en met 18 jaar kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.
 • De jeugd tot en met 18 jaar kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van een minibaantje.
 • Vrijspelen tot en met 18 jaar. Toezichthouder verplicht, geen maximaal per baan.
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Schud geen handen, geef geen high fives geven en vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Verlaat direct na de tennisles het tennispark en was thuis je handen.

 

Voor ouders en verzorgers

 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren en door te spreken met u kind

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers opvolgen;
 • Stem met je kind je af om je contactgegevens mee te nemen zoals 06-nummer;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de tennisbaan wanneer er een tennistraining voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Breng je kind(eren) niet naar de tennisbaan als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng je kind(eren) niet naar de tennisbaan als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar de tennisbaan als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot op het tennispark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de tennistraining naar H.T.V. Assumburg;
 • Volg altijd de aanwijzingen de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op bij H.T.V. Assumburg. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Ouders blijven buiten het hek.

 Doelgroep Trainen en Vrij spelen

 

  Trainen
Vrijspelen
Jeugd
tot en met 18 jaar
Trainer aanwezig 

Geen maximale groepsgrootte
Toezichthouder aanwezig 

Geen 1.5 meter afstand

Geen maximaal

aantal spelers per baan
Volwassenen
vanaf 19 jaar
Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Tennis: max 4 spelers per baan
Zonder toezichthouder: 

Nemen 1.5 meter in acht Tennis:

max 4 spelers per baan


Bronnen:

RIVM:


KNLTB:


Gemeente Heemskerk:

Team Sportservice

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk