Covid 19 Corona protocol HTV Assumburg

Protocol verantwoord sporten voor leden van H.T.V. Assumburg FASE 2B vanaf 25 mei

Van : Bestuur H.T.V. Assumburg
Doelstelling : Beschrijven van richtlijnen fase 2 tot 1 juni,  binnen de adviezen van de overheid, RIVM, gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de KNLTB
Versie : 1.4
Datum : 25 mei 2020

Algemeen

Met dit protocol stellen wij, als vereniging H.T.V. Assumburg, de Gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de leden van H.T.V. Assumburg op de hoogte hoe wij als vereniging, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, onze vereniging weer gaan openstellen voor onze leden fase 2B. Fase 2B geldt vanaf 20 mei.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij hanteren onderstaande maatregelen:

 •  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • de kantine, het terras en de kleedkamers blijft gesloten. De toiletten zijn beschikbaar. Probeer een toilet bezoek zoveel mogelijk te beperken.
 • spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben;
 • er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen;
 • douche thuis en niet op de H.T.V. Assumburg;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor je aanvangstijd naar H.T.V. Assumburg en ga direct na de training/vrij spelen weer naar huis;
 • kom alleen naar de club (uitzondering leden uit 1 huishouden).

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

In het kader van het advies hanteren wij onderstaande maatregelen:

 • Aanspreekpunt voor de Gemeente Heemskerk en trainers en het bestuur en de jeugdcommissie op H.T.V. Assumburg; Aanspreekpunt voor de Gemeente Heemskerk is de secretaris, bereikbaar onder het volgende email adres: [email protected].
 • Coördinatoren op locatie zijn de trainers Claire Lablans, Rick Metten en Peter Pollé en toezichthouders bij vrijspelen jeugd.
 • Beschikbaarheid EHBO-materialen en een AED;
  De kantine blijft gesloten, alleen toegankelijk voor toilet bezoek. De EHBO-materialen liggen in de grijze sponsbak ter hoogte van baan 2 en is dus altijd beschikbaar. In geval van nood mag je uiteraard de AED uit de kantine pakken.
 • Corona-verantwoordelijke zijn: de trainers, het dagelijks bestuur, het bestuurslid jeugdcommissie en toezichthouders.
 • Hygiëne maatregelen.
  De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten tot 1 september. De toiletten zijn beschikbaar. Probeer een toilet bezoek zoveel mogelijk te beperken. Maak indien gewenst vooraf toilet schoon met beschikbare reinigingsdoekjes.
  Alleen de trainers, toezichthouders en vrijwilligers met toestemming bestuur kunnen gebruik maken van het clubhuis.
  In het kader van legionella volgen wij de PWN-richtlijnen.
 • Instructie trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
  sportaanbod kunnen uitvoeren.
  Het Protocol is opgesteld in overleg met de trainers die zijn op de hoogte van de maatregelen. Voor zover nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen door de trainers/instructeurs toegepast.
 • Laat de sport plaatsvinden volgens een bezettingsschema; Vrijspelen is alleen toegestaan met digitale reservering. Door verplichte digitale reservering ontstaan er geen grote groepen mensen op onze locatie en is er spreiding van de toeloop: Digitaal afhangen verspringt per kwartier om zo alles in goede banen te lijden m.b.t. de ander halve meter afstand.
 • Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen.
  Trainers, sporters en ouders/verzorgers van de jeugdleden worden op de hoogte gesteld via e-mail en via onze website.
 • Controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
  Reglementen zijn geplastificeerd opgehangen op het park H.T.V. Assumburg.
 • Stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt:
  Aanspreekpunt zie bij punt Corona verantwoordelijke zijn Dagelijks bestuur, trainers en toezichthouders. Zij zullen de richtlijnen in acht nemen.
 • Hygiëneregels van de sportaccommodatie:
  • Kantine en terras blijven gesloten.
  • Iedereen dient zelf een (sport)handdoek mee te nemen.
  • We hebben geen routing op accommodatie: Toegang en uitgang gewoon volgens normale route. Maar houd de 1,5 meter onderling afstand in acht.
  • Ook in de fietsenstalling: houd de 1,5 meter onderling afstand in acht.
  • Wissel op de baan met de klok mee.
  • Als er door de trainer tijdens de les uitleg gegeven wordt, dan staan leden op een aangewezen plek, met minimaal 1,5 meter.
  • Park alleen toegankelijk voor trainers en leden van H.T.V. Assumburg. Ouders mogen het park niet betreden.
  • Bij het clubhuis zal een geplastificeerde bekendmaking staan, dat Baan9 enkel toegankelijk is voor toilet bezoek. Uitzondering hierop zijn trainers en vrijwilligers met toestemming bestuur die hun werkzaamheden uitvoeren in belang van HTV Assumburg.
  • Instructies worden geplastificeerd en daar waar nodig opgehangen
  • Wachtplaats voor de kinderen vanaf 12 jaar is bij het terras vooraan bij het clubhuis en ga niet op de loungebanken zitten! Houd 1 ½ meter afstand.
  • Er is geen beperking met slepen, iedereen mag slag slepen en sproeien.
  • Iedereen mag de lichtmasten bedienen.

Voor trainers en vrijwilligers en toezichthouders

In het kader van het advies hanteren wij onderstaande maatregelen:

 • Bereid je training goed voor. Voor alles geldt houd 1,5 meter afstand ook onderling.
 • Maximaal 4 personen per baan. Geen toezichthouder, houd de 1,5 meter in acht.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan duidelijk,  waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
 • Wijs leden op het belang van handen wassen en laat geen handen schudden.
 • Houd 1,5 meter afstand met iedereen (geen lichamelijk contact).
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • Laat leden niet eerder dan 10 minuten voor de starttijd van de training komen. De leden dienen na afloop direct vertrekken.
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training.
 • Was of desinfecteer je handen na iedere training.
 • Iedereen mag de banen vegen en sproeien.
 • Toezichthouder neemt, indien mogelijk, een geel hesje mee.

Voor alle sporters

In het kader van het advies hanteren wij onderstaande maatregelen:

 • Leden boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • Het is verplicht om digitaal te reserveren met vrijspelen. Dit kan niet op het afhangbord!
 • Kom alleen naar de club (uitzondering voor leden uit 1 gezin) wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat.
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. Beperk toilet bezoek.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, bestuursleden.
 • Blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn.
 • Sporters vanaf 13 jaar dienen  anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.
 • De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en ouder. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.
 • Op de minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 jaar en ouder tegelijk gespeeld. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van een minibaantje.
 • Jeugd tot en met 12 jaar mag alleen vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder;. Geen maximum aan het aantal spelers per baan.
 • Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag alleen vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal 4 spelers per tennisbaan
 • Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen zonder toezichthouder zowel enkelen als dubbelen, houdt 1,5 meter afstand in acht.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
 • Geef geen High fives.
 • Wissel van baanhelft met klok mee.
 • Maak geen gebruik van scoreborden.
 • Iedereen mag de banen vegen en sproeien.
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Doelgroep Trainen en Vrij spelen

Jeugd
tot en met 12 jaar

Trainer aanwezig 

Geen maximale groepsgrootte
Toezichthouder aanwezig
Geen 1.5 meter afstand
Geen maximaal aantal spelers per baan

Jeugd
vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar

Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Tennis: max 4 spelers per baan 
Toezichthouder aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht
Tennis: max 4 spelers per baan

Volwassenen
vanaf 19 jaar

Trainer aanwezig
Nemen 1.5 meter regel in acht Tennis: max 4 spelers per baan

Zonder toezichthouder:
Nemen 1.5 meter in acht Tennis: max 4 spelers per baan

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op www.corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen

Bronnen:

RIVM:

 

KNLTB:

Gemeente Heemskerk:

Team Sportservice

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Vragen?

logo

E-mail

info@htvassumburg.nl

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk