Covid 19 Veel gestelde vragen - Fase 10 Algemeen (15 maart 2021)

Veel gestelde vragen - Fase 10 Algemeen (15 maart 2021)

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en ook in Nederland gelden maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De KNLTB volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt zich aan de adviezen en richtlijnen van de overheid. 
Het kabinet heeft op maandag 8 maart 2021 aangekondigd dat de lockdown inclusief de avondklok blijft gelden tot tenminste dinsdag 30 maart. Wel zijn er kleine aanpassingen en is sporten in groepjes van maximaal 4 volwassenen vanaf 27 jaar vanaf dinsdag 16 maart weer toegestaan.


Is dubbelen toegestaan?
Vanaf 16 maart mogen volwassenen vanaf 27 jaar met maximaal 4 personen buiten sporten. Tennis en padel met maximaal 4 volwassenen per baan is dan mogelijk. Dubbelen mag dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler. Voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar is het wel toegestaan in grotere groepen te spelen en te trainen. Daar geldt geen maximale groepsgrootte en is 1.5 meter afstand houden niet nodig. NB. tot 16 maart geldt maximaal 2 volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten samen sporten, dus alleen enkelspel. 

Wat is de maximale groepsgrootte voor trainingen? Is de 4 personen inclusief of exclusief trainer?
Voor volwassenen geldt vanaf 16 maart een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar is het wel toegestaan in grotere groepen te spelen en te trainen. Daar geldt geen maximale groepsgrootte.
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen

Wat is de richtlijn wanneer in één trainingsgroep jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar en volwassenen vanaf 27 jaar zitten?
Wanneer er in één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 26 jaar én leerlingen vanaf 27 jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen vanaf 27 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 2 per baan en altijd 1.5 meter afstand tot elkaar houden. Vanaf 16 maart is de groepsgrootte maximaal 4 spelers per baan. Dit is exclusief trainer.

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?
Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld. Interne wedstrijden op de vereniging zijn wel toegestaan, dit geldt voor de jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar. Hierbij uitgezonderd zijn de nationale selectiesporters en het betaald voetbal.

Kunnen de toss, de laddercompetities en/ of clubkampioenschappen doorgaan?
Nee. Georganiseerde wedstrijden voor volwassenen zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, toss avond, laddercompetitie of clubkampioenschappen. Onderlinge trainingswedstrijdjes of oefenpotjes spelen op de eigen vereniging mag wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten. Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op.

Onderlinge wedstrijden voor de jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar (vanaf 3 maart) van de eigen vereniging zijn wel toegestaan. Hier geldt geen maximale groepsgrootte. De ervaringen van de afgelopen maand laten zien dat dit in diverse takken van sport zoals voetbal en hockey ook succesvol wordt opgepakt.

Zijn onderlinge wedstrijdjes voor jeugd en jongvolwassen t/m 26 jaar toegestaan? 
Ja. Onderlinge wedstrijden voor de jeugd en jong volwassenen tot en met 26 jaar (met teams) van de eigen vereniging zijn vanaf 3 maart wel toegestaan. Hier geldt geen maximale groepsgrootte. Deze richtlijn is iets minder strak dan we voorheen hebben gecommuniceerd. De ervaringen van de afgelopen maand laten zien dat dit in diverse takken van sport zoals voetbal en hockey ook succesvol wordt opgepakt. Voor jeugd en jong volwassenen tot en met 26 jaar mogen wel onderlinge wedstrijden georganiseerd worden op de vereniging.

Is er een maximumaantal personen dat aanwezig mag zijn op een tennisvereniging?
Nee, buiten geldt alleen een maximale groepsgrootte van 4 personen op anderhalve meter afstand tijdens het sporten. Jeugd en jongvolwassenen t/m 27 jaar uitgezonderd

Wat is het advies voor het afhangen van een baan? 
Het dringende advies is om vanuit huis een baan af te hangen, digitaal of per telefoon (telefonisch)

Kunnen leraren een werkgeversverklaring krijgen om na de avondklok nog buiten te zijn? 
De KNLTB roept verenigingen en leraren op de trainingen zo te plannen, zodat spelers en leraren om 22.00 uur thuis kunnen zijn. Kijk voor meer informatie over de avondklok en uitzonderingssituaties op de site van de Rijksoverheid

Mag ik nog tennissen in de (blaas)hal?
Nee, het is toegestaan om te tennissen in de (blaas)hal

Is er vanuit de KNLTB een lobby om tennis en padel binnen weer mogelijk te maken? 
Ja, die lobby is er zeer zeker. Samen met NOC*NSF en de andere sportbonden heeft de KNLTB zich de afgelopen maanden flink ingezet om sport op de politieke agenda te zetten. Immers sporten en bewegen is juist in deze coronatijd belangrijk. Dat is gelukt. We zijn blij dat we, in tegenstelling tot veel andere sporten, het hele jaar door hebben kunnen tennissen, en nog steeds. Al is het dan op dit moment alleen buiten en alleen enkelspel. Veel (team)sporten voor volwassenen liggen sinds oktober stil en competities zijn stopgezet. We blijven in gesprek met het ministerie van VWS om sporten met meer dan 2 volwassenen, zowel buiten als binnen mogelijk te maken, zodra de situatie het weer toelaat en versoepelingen mogelijk zijn. Tennis en padel kan veilig met 1.5 meter afstand en verenigingen, commerciële hallen en spelers hebben laten zien dit goed te kunnen organiseren. We hopen dat dubbelen buiten en binnen snel weer kan, daar blijven we ons hard voor maken.

Mag er les worden gegeven aan 8 personen verdeeld over twee banen? 
Trainingsgroepen van 4 personen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 4 spelers (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn per baan. De verschillende groepen mogen vervolgens niet meer elkaar gemengd worden. Dit betekent dat 8 mensen les mogen krijgen maar verdeeld moeten zijn in groepjes van 4 over 2 verschillende banen.

Wat is de richtlijn wanneer in één trainingsgroep jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar en volwassenen vanaf 27 jaar zitten?
Wanneer er in één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 26 jaar én leerlingen vanaf 27 jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen vanaf 27 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 2 per baan en altijd 1.5 meter afstand tot elkaar houden

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?
Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld. Interne wedstrijden op de vereniging zijn wel toegestaan, dit geldt voor de jeugd en jongvolwassenen tot en met en 26 jaar. Hierbij uitgezonderd zijn de nationale selectiesporters en het betaald voetbal. Zie ook deze link.

Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om baanonderhoud te doen?
Ja, als het gaat om noodzakelijk baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen, dan mag dat. Hierbij dienen wel de richtlijnen van het RIVM gehanteerd te worden. Een vrijwilligersdag om het park netjes (zomerklaar) te maken mag op dit moment dus niet. We adviseren wel om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon over de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op het park.

Is het reguliere onderhoud van de banen noodzakelijk? 
Ja, ook tijdens het najaar en de wintermaanden is onderhoud nodig. Uiteraard dienen de onderhoudswerkzaamheden te worden afgestemd op het type baan zoals de club dat normaal gesproken ook gewend is. Aan die werkzaamheden verandert nu feitelijk niets. Van de meest voorkomende baansoorten heeft de KNLTB-onderhoudsvoorschriften beschikbaar, zie deze pagina. In alle gevallen dienen de richtlijnen van het RIVM-maatregelen in acht genomen te worden.

Wie is er aansprakelijk als individuele leden zich niet aan de richtlijnen houden op de vereniging?
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Als leden zich op de tennisvereniging niet aan de geldende richtlijnen/afspraken houden dan is het belangrijk om te bepalen of de vereniging aan diens zorgplicht heeft voldaan. Zijn de leden op de juiste wijze geïnformeerd door het bestuur? Hangen overal op het park de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM en de KNLTB? Als de vereniging niet iets te verwijten valt dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van €95,- te krijgen. Als een vereniging haar verantwoordelijkheid niet op de juiste wijze heeft genomen dan loopt de vereniging het risico een boete te krijgen van €4.000 en kan de gemeente besluiten de accommodatie te sluiten.

Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor het navolgen van de maatregelen?
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven.

 

Veelgestelde vragen – Horeca

Mogen onze kleedkamers en douches open blijven?
Nee, naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Blijven de toiletten wel open?
We adviseren de toiletten alleen geopend te houden voor noodgevallen.

Geldt er nog een meldplicht?
De meldplicht voor groepen is niet meer van toepassing.

Is er een maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn op een tennisvereniging?
Nee, buiten geldt alleen een maximale groepsgrootte van 2 personen op anderhalve meter afstand. Jeugd t/m 17 jaar uitgezonderd.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?
Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Voor welke activiteiten mag de kantine of het clubhuis nog gebruikt worden? 
De sportkantine of het clubhuis kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis en/of padel. Denk hierbij aan leraren, coronacoördinatoren en noodgevallen, zoals een plotseling EHBO-geval. Probeer waar mogelijk vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven

Is een mondkapje verplicht in een tennishal of padelaccommodatie? 
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Dus bij tennis en padel is het op de baan bij het vrij spelen en bij trainingen niet verplicht. Ook de leraren zijn niet verplicht om op de baan een mondkapje te dragen, omdat zij relatief eenvoudig afstand kunnen houden en de zalen groot zijn

Mag ik nog tennissen in de hal?
Nee, het is niet toegestaan om te tennissen in de (blaas)hal.

Mogen ouders kijken bij trainingen op het park?
Als een jeugdlid t/m 17 jaar op de eigen accommodatie een training heeft dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar de club) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.

Ik rijd mijn kind naar een training op een sportlocatie op 45 minuten tot een uur buiten mijn eigen woonplaats. Mag ik blijven kijken? 
Maak zoveel mogelijk afspraken met andere ouders over carpoolen. Indien dat niet mogelijk is, dan is op het park blijven toegestaan, maar zorg hierbij voor het naleven van de regels.

Voor welke activiteiten mag de kantine of het clubhuis nog gebruikt worden?
De sportkantine of het clubhuis kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis en/of padel. Denk hierbij aan leraren, coronacoördinatoren en noodgevallen zoals een plotseling EHBO-geval. Probeer waar mogelijk vergaderactiviteiten zoveel mogelijk online te organiseren. Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven.

De sportkantines moeten dicht, maar mag een pachter met een horecavergunning wel open blijven? 
Het doel van de maatregel is om groepsvorming te voorkomen. Daarom sluit alle horeca, dus ook op sportaccommodaties.

Als ik mijn eigen drinken meeneem, mag ik dan na mijn training op het park blijven?
Nee, als je klaar bent met spelen word je geacht de accommodatie te verlaten.

 

Veelgestelde vragen - KNLTB Competitie (25 februari 2021)


Wat is de verwachting voor de start van de voorjaarscompetitie?
Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven. Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. We doen er daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen de competitie door te laten gaan. Klik hier voor de vernieuwde speeldata.

Op welke datum wordt er uiterlijk een besluit genomen over de start van de competitie in mei?
Op 8 maart staat een nieuwe persconferentie van het kabinet gepland. Dan bekijken we de situatie, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw. Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie zullen we een besluit nemen over de daadwerkelijke start van de competitie begin mei. Mocht een start begin mei door de dan geldende maatregelen toch nog niet mogelijk zijn, dan hebben we nog een week uitloop naar start in de 2e week van mei of kunnen we kiezen voor een aangepaste vorm van competitie met bijvoorbeeld minder speeldagen. Zie ook het artikel over mogelijke scenario’s.


Wat gebeurt er als de maatregelen het toestaan dat jeugdcompetities eerder mogen beginnen dan senioren competities?
Het blijft voor ons ook afwachten en meebewegen met de coronamaat regelen. Ons uitgangspunt is om zo snel mogelijk te starten met competitie spelen, uiteraard binnen de geldende maatregelen. Er bestaat dus een mogelijkheid dat jeugdcompetities (van rood t/m 17 jaar) eerder worden gespeeld dan de senioren competities. We bekijken de mogelijkheden en zorgen er uiteraard voor dat er ruim voldoende voorbereidingstijd is voor de verenigingen.

Onze vereniging heeft extra teams die willen deelnemen aan de competitie als deze mogelijk in mei begint. Is dat nog mogelijk?
Stuur in dit geval een e-mail naar [email protected] en vermeldt daarin de namen en bondsnummers van alle spelers, aangevuld met de competitiesoort, klasse en dag waarin het team wil uitkomen. We gaan dan bekijken of er nog een plaats voor dit team vrij is. Als dit het geval is zullen we het team alsnog indelen.

Wat worden de speeldagen als de competitie start in mei?
Klik hier voor een overzicht van de speeldagen in mei.

Als een team in mei toch niet wil of kan deelnemen aan de Voorjaarscompetitie, kan dit team zich dan kosteloos terugtrekken?
Tennis is een veilige sport en we hebben goede hoop dat het spelen van competitie in mei binnen de dan geldende maatregelen mogelijk is. Maar we moeten realistisch zijn en ons aanpassen aan de situatie op dat moment. We hebben begrip en respect voor de keuze van een team of individuele speler om vanwege de coronamaatregelen dan niet te spelen. Als er vlak voor of tijdens de competitie door de actuele coronasituatie geen andere optie is dan terugtrekking van het team uit de Voorjaarscompetitie 2021, dan zal de KNLTB coulant omgaan met terugtrekkingen en hiervoor geen boete opleggen. Dat vinden we in deze coronatijd niet gepast.

Hoe zit het met opgebouwde teamrechten voor een bepaalde klasse in 2022 als een team zich terugtrekt?
We adviseren iedereen om te wachten met eventuele terugtrekkingen tot het moment waarop definitief wordt besloten dat de Voorjaarscompetitie kan starten. Hiermee willen we voorkomen dat teams onnodig hun teamrechten verliezen voor 2022.

Wordt er om promotie/degradatie gespeeld als de competitie in mei kan worden gestart?
Ja, als de Voorjaarscompetitie voor aanvang van de zomervakantie afgespeeld kan zijn, dan zal er gespeeld worden om promotie en degradatie.

Wat worden de speeldagen op vrijdagavond bij het scenario 'Om de week spelen' als er in mei gestart kan worden met de competitie?
Klik hier voor een overzicht van de speeldagen van HD/DD en GD op vrijdagavond.

Wat gebeurt er met de Zomeravondcompetitie die normaal iedere woensdagavond vanaf medio mei wordt gespeeld? 
Indien de coronamaatregelen het toelaten, zal de Zomeravondcompetitie 2021 van start gaan op woensdagavond 12 mei volgens de oorspronkelijke speeldata. Verenigingen kunnen nog t/m 18 maart teams inschrijven voor deze competitie.

Wordt er in de avondcompetities niet op tijd gespeeld? 
Dat klopt! De normale telling zal weer gehanteerd worden. Dit betekent in het dubbelspel volledige sets en een supertiebreak (10 punten) in plaats van de derde set. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het overgrote merendeel van de spelers niet op tijd wil spelen.

Wat is de minimale baan eis per thuisspelend competitie team wanneer er om de week gespeeld wordt? 
De minimale baan eis voor de vrijdagavond blijft 1 1/3 baan per thuisspelend team.

Is het een mogelijkheid om de heren- en damesteams niet gelijk te laten spelen op vrijdagavond? 
Nee. Dit is niet mogelijk, omdat het wedstrijdprogramma is afgestemd op heren/dames in dezelfde weken en in de andere weken spelen de gemengde teams.

Is het toegestaan om zowel in een heren- of damesteam te spelen, als in een gemengd dubbelteam, zodat een speler 10 dagen competitie kan spelen? 
Ja, dit is toegestaan als de baancapaciteit het toelaat op jouw vereniging.

Zijn de inschrijfkosten voor een team lager op de vrijdagavond, omdat er minder speeldagen zijn? 
Omdat er op vrijdagavond vijf (in plaats van zeven) speeldagen zijn, geldt voor deze ploegen een inschrijfbijdrage van € 26,05 in plaats van € 39,08.

Op mijn vereniging is er geen gelijke verdeling tussen DD/HD teams en GD teams op vrijdagavond. Het scenario ‘Om de week spelen’ biedt voor ons dus geen oplossing om de 1.5 meter afstand beter te waarborgen. Hoe moeten we daarmee omgaan? 
Het is toegestaan om in onderling overleg met de tegenstander een wedstrijd uit te stellen, mits deze wedstrijd wordt gespeeld voor de volgende speeldag. In onderling overleg met de tegenstander eerder spelen, mag uiteraard ook nog steeds.

We hebben op vrijdagavond 6 teams: 4 HD/DD teams en 2 GD teams per speeldag. Kan ik nu verzoeken om alle teams tegelijk thuis te laten spelen? 
Ondanks dat er per competitie maximaal 4 teams deelnemen, is het helaas niet mogelijk een wedstrijdprogramma te maken waarbij altijd alle teams tegelijk thuis spelen.

Een speler van onze vereniging vraagt altijd dispensatie aan om 2x in de week te spelen op de vrijdagavond en de zaterdag. De vrijdagavond bestaat nu over slechts 5 speeldagen. Moet een speler nog steeds in beide competities minimaal op vier speeldagen uitkomen? 
Omdat het aantal speeldagen op de vrijdagavond is verminderd van 7 naar 5 speeldagen, hebben we besloten dat bij dispensatie minimaal 3x op vrijdagavond gespeeld moet worden. Op zaterdag (en evt. andere speeldagen excl. vrijdagavond) blijft dit ongewijzigd en dient de speler wel minimaal 4x uit te komen.

Wij organiseren een interne competitie, mag deze doorgaan? 
Nee. Georganiseerde wedstrijden voor zowel volwassen als jeugd zijn niet toegestaan. Onderlinge trainingswedstrijdjes of oefenpotjes spelen op de eigen vereniging of tennisschool mag wel. Dit houdt in dat er vooraf een baan wordt gereserveerd en na het spelen direct het park wordt verlaten.

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk