Covid 19 Veel gestelde vragen - Fase 16 Algemeen (25 september 2021)

Veel gestelde vragen - Fase 16 Algemeen (26 september 2021)

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en ook in Nederland gelden maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De KNLTB volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt zich aan de adviezen en richtlijnen van de overheid. 

Het kabinet heeft aangekondigd dat een aantal versoepelingen mogelijk zijn vanaf 25 september 2021. Kijk hieronder voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom tennis, padel, competitie en toernooien en het coronavirus.

Veelgestelde vragen – Algemeen (25 september)

Mag je de 1.5 meterregel blijven handhaven in het clubhuis om zo niet te hoeven controleren op het coronatoegangsbewijs? 
Nee, het coronatoegangsbewijs voor horeca binnen is verplicht, ook als binnen de 1.5 meter afstand gehandhaafd wordt.

Mag een vrijwilliger iemand in het kader van privacy om een corona toegangsbewijs vragen? 
Ja. Aangezien de vereniging de plicht heeft om de regelgeving te handhaven mogen ze aan leden en bezoekers om een coronatoegangspas vragen. Als vereniging mag je echter niet aan het personeel vragen of iemand over een vaccinatie beschikt.

Moeten de bardienstleden in de horeca ook een geldig coronatoegangsbewijs hebben? 
Nee, je hoeft het personeel niet te vragen om een negatieve test of vaccinatiebewijs. Je mag het wel vragen, alleen hoeft de medewerker geen antwoord te geven.

Moet iemand ook een coronatoegangsbewijs laten zien om het toilet of kleedkamer te gebruiken? 
In geval van ‘doorloop’ naar bijvoorbeeld toilet/kleedkamers is geen coronatoegangsbewijs nodig als deze via een van de horeca afgescheiden gedeelte te bereiken zijn.

Geldt er nog een registratieplicht? 
Nee, de registratieplicht is vervallen per 25 september. Wel moeten verenigingen en haleigenaren hun gasten als een coronatoegangsbewijs gevraagd moet worden (bijvoorbeeld binnen in het clubhuis of kantine) ook de gelegenheid bieden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- contactonderzoek.

Heeft iemand een coronatoegangsbewijs nodig om drinken/eten binnen aan de bar af te halen? 
Nee, voor het afhalen van eten/drinken is er geen coronatoegangsbewijs nodig.

Moet iemand het coronatoegangsbewijs laten zien voordat ze het horecadeel van het clubhuis ingaan? 
De check hoeft niet gelijk bij de ingang gedaan te worden, maar mag ook gedaan worden als de persoon in het horecagedeelte plaatsneemt.

Mag je ook met een negatieve testuitslag gebruikmaken van het horecadeel in het clubhuis? 
Ja, je moet dan wel zorgen dat deze negatieve uitslag zichtbaar is via jouw coronatoegangsbewijs. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Mag publiek komen kijken bij trainingen en wedstrijden? 
Publiek bij professionele sportwedstrijden en amateur wedstrijden en trainingen is toegestaan.

Wat is het advies voor het afhangen van een baan? 
Het advies blijft om vanuit huis een baan af te hangen, digitaal of per telefoon (telefonisch).

Mag ik nog tennissen/padellen in de (blaas)hal? 
Ja, dat mag.

Mogen onze kleedkamers en douches open? 
Vanaf 5 juni mogen sportkantines en clubhuizen open, ook douches en kleedkamers mogen weer worden gebruikt.

De douches zijn lang niet gebruikt. Hoe voorkomen we legionellabesmetting? 
Komt het warme water op het sportcomplex uit een grote warmwaterinstallatie zoals een boiler? Dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om besmetting met legionella tegen te gaan. Spoel om dezelfde reden de leidingen door met water op een temperatuur van minimaal 80 graden, nadat de accommodatie een lange periode niet is gebruikt, zoals nu het geval is. Nog enkele tips voor het voorkomen van vermenigvuldiging van legionella:
Zorg ervoor dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 60 graden is.
Voorkom dat water lang in een systeem blijft, zoals via een automatische beregeningsinstallatie.
Voorkom ook stilstand van water in een systeem.
Klik hier voor meer informatie over het risico van legionella.

Veelgestelde vragen – Competitie (21 september)

Als een team toch niet wil/kan deelnemen aan de KNLTB Competitie 2021 vanwege Corona, kan dit team zich dan kosteloos terugtrekken? 
Tennis is een veilige sport en is in september binnen de dan geldende maatregelen mogelijk. Als er vlak voor of tijdens de competitie door de actuele coronasituatie geen andere optie is dan terugtrekking van het team uit de KNLTB Competitie 2021, dan zal de KNLTB coulant omgaan met terugtrekkingen.

Is er een maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn op een tennisvereniging? 
Nee, er is geen maximum hiervoor.

Heb ik toestemming van de gemeente nodig voor het spelen van de competitie op mijn park? 
Nee, het kabinet heeft aangegeven dat cluboverstijgende wedstrijden zijn toegestaan.

Hoe kunnen wij het beste handelen als het tijdens de competitie gaat regenen of dreigt te verregenen? 
Nu de 1,5 meter regel is losgelaten, kunnen spelers met een coronatogangsbewijs schuilen in het clubgebouw. Voor spelers zonder coronatoegangsbewijs kun je op het terras een tent of overkapping plaatsen. Bepaal bij regenvoorspelling vooraf welk(e) team(s) je eventueel direct naar huis gaat sturen indien er te weinig ruimte in het clubgebouw is. Als het op de dag zelf regent, kun je de tegenstanders meteen opbellen dat ze bij uitloop later mogen komen. En bespreek met de reeds aanwezige teams welke keus je gaat maken bij slecht weer. Als VCL kun je de situatie en weersvooruitzichten ter plekke beoordelen en beslissen om de wedstrijd te staken of te verplaatsen naar een inhaaldag om te voorkomen dat spelers zonder coronapas buiten in de regen wachten. De verplichte wachttijd van 1 uur vervalt tijdens de KNLTB Competitie 2021.

Veelgestelde vragen – Toernooien (21 sept)

Mogen we activiteiten zoals een sponsordiner, BBQ of feestavond organiseren tijdens ons toernooi? 
Ja, dat mag. Hierbij geldt dat volwassenen altijd 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden, op het terras of in het clubhuis een vaste zitplaats hebben. Een checkgesprek en registratie zijn verplicht. Er is geen maximum aantal personen. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen 

Kan ik mijn geannuleerde toernooi nog verplaatsen? 
Overleg met de KNLTB of het mogelijk is om het toernooi te verplaatsen naar een ander geschikte speelweek. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via [email protected].

Kan ik nog extra een toernooi organiseren in de winterperiode? 
Dagtoernooien kunnen het hele jaar aangevraagd worden via MijnKNLTB. Wil je nog een extra weektoernooi organiseren neem dan contact met ons op via [email protected]knltb.nl. We kijken graag samen met jullie naar een geschikte speelweek.

Zijn interne toernooien toegestaan? 
Ja. Onderlinge wedstrijden zoals interne competities en clubkampioenschappen met spelers van de eigen vereniging zijn voor zowel volwassen als jeugd toegestaan.

Krijg ik de toernooiafdracht terug als mijn toernooi geannuleerd is? 
Toernooien die geannuleerd zijn ontvangen geen factuur voor de toernooiafdracht. Als je al een factuur hebt ontvangen voor je toernooi en deze kan niet doorgaan dan ontvang je van ons een creditnota.

Veelgestelde vragen – Algemeen

Mogen wij als vereniging afwijken van de KNLTB richtlijnen? 
Ja, in theorie mag je afwijken van de aanvullende richtlijnen vanuit de KNLTB. Ons advies is echter om je als vereniging aan de richtlijnen van de KNLTB te houden. De aanvullende richtlijn is tot stand gekomen in overleg met NOC*NSF, het ministerie van VWS en is met de nodige zorg (onderzoek) opgesteld. Mocht je alsnog willen afwijken van de richtlijnen dan is het altijd noodzakelijk om dit met de gemeente af te stemmen. Geef hierbij ook aan dat jullie afwijken van de adviezen vanuit de KNLTB. Uiteindelijk controleert de gemeente of de vereniging zich aan de regels houdt en kan de gemeente handhaven wanneer de vereniging zich niet houdt aan de afspraken met de gemeente.

Is het nog noodzakelijk om een toezichthouder op de vereniging te hebben? 
Nee dat is niet meer noodzakelijk vanaf 1 juli. Je kan er als vereniging echter wel voor kiezen om een toezichthouder/Corona aanspreekpunt te behouden.

Wie is er aansprakelijk als individuele leden zich niet aan de richtlijnen houden op de vereniging? 
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Als leden zich op de tennisvereniging niet aan de geldende richtlijnen/afspraken houden dan is het belangrijk om te bepalen of de vereniging aan diens zorgplicht heeft voldaan. Zijn de leden op de juiste wijze geïnformeerd door het bestuur? Hangen overal op het park de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM en de KNLTB? Als de vereniging niet iets te verwijten valt dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van €95,- te krijgen. Als een vereniging haar verantwoordelijkheid niet op de juiste wijze heeft genomen dan loopt de vereniging het risico een boete te krijgen van €4.000 en kan de gemeente besluiten de accommodatie te sluiten.

Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor het navolgen van de maatregelen? 
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven.

Zijn er posters beschikbaar met de hygiëneregels en richtlijnen om op te hangen op het park? 
Ja, deze zijn hier te downloaden. Zorg ervoor dat deze zo snel mogelijk en goed zichtbaar op het park opgehangen worden.

Moeten we spelers gelijk naar huis sturen als het regent? Mogen ze ook ergens schuilen op de vereniging? 
Als het weer zo slecht is dat de training niet doorgaat en er dus niet gespeeld kan worden, stuur dan de leerlingen naar huis.

Blijft de routing op het park nog noodzakelijk? 
De routing om het park om drukte goed te reguleren blijft een streng advies vanuit het Protocol Verantwoord Sporten.

Veelgestelde vragen – Bestuur & Accommodatie

Wij hebben - conform de wet en onze statuten - een ALV gepland binnen zes maanden na afloop van het afgelopen boekjaar waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële stukken (jaarrekening). Deze ALV kan door de huidige overheidsmaatregelen (zeer waarschijnlijk) niet doorgaan. Wat kunnen we als bestuur het beste doen? 
Per 24 april 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden (de corona-spoedwet). Deze wet biedt verenigingen de optie om (i) de ALV volledig digitaal te organiseren of (ii) de termijn van zes maanden waarbinnen de ALV zou moeten plaatsvinden, te verlengen met ten hoogste vier maanden. In dit artikel vind je een uitgebreide uitleg hierover.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk