Covid 19 Veel gestelde vragen - Fase 14 Algemeen (26 juni 2021)

Veel gestelde vragen - Fase 15 Algemeen (10 juli 2021)

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en ook in Nederland gelden maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. De KNLTB volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt zich aan de adviezen en richtlijnen van de overheid. 

Het kabinet heeft aangekondigd dat een aantal versoepelingen mogelijk zijn vanaf 10 juli 2021. Kijk hieronder voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom tennis, padel, competitie en toernooien en het coronavirus.

Veelgestelde vragen – Algemeen

Is dubbelen toegestaan? 
Ja, dubbelen mag altijd.
Vanaf 5 juni is tijdens het sporten de 1.5 meter afstand niet meer nodig.

Wat is de maximale groepsgrootte voor trainingen?
Vanaf 26 juni is er geen maximale groepsgrootte meer van toepassing. Tijdens het sporten hoeft geen 1.5 meter afstand gehouden te worden, buiten de baan wel.

Mogen ouders kijken bij trainingen op het park? 
Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code. Lees hier meer.

Mag publiek komen kijken bij trainingen en wedstrijden? 
Publiek bij professionele sportwedstrijden en amateur wedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Als bij amateur wedstrijden en -trainingen de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck. Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code. Lees hier meer.

Meerdaagse evenementen zijn niet toegestaan, vallen open toernooien en clubkampioenschappen hier ook onder? 
Nee, toernooien en clubkampioenschappen vallen daar niet onder, dat zijn sportactiviteiten die elke dag eindigen en de volgende dag weer opstarten (zonder overnachtingen).

Mag het clubhuis en het terras op onze vereniging open? 
Ja, dat mag. De horeca op sportlocaties mag open van 6.00 tot 00.00 uur. Uiteraard gelden hierbij de horeca regels, zoals vaste zitplaatsen en alles op 1.5 meter afstand. Dat betekent dat tafels en stoelen ver genoeg van elkaar af moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. Zie ook de tips voor horeca.

Is er een voorbeeld van registratie en checkgesprek 
Registratie en checkgesprek kan met een formulier of een QR-code. Kijk hier voor een voorbeeld en stappenplan voor het aanmaken van een formulier met QR-code.

Wat is het advies voor het afhangen van een baan? 
Het advies blijft om vanuit huis een baan af te hangen, digitaal of per telefoon (telefonisch). Dit voorkomt groepsvorming, waardoor de 1.5 meter beter gewaarborgd kan worden.

Mag ik nog tennissen/padellen in de (blaas)hal? 
Tennis en padel binnen is vanaf 19 mei toegestaan, maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel). Volwassenen vanaf 18 jaar mogen dubbelen in vaste koppels van 2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere koppel en medespeler. Voor jeugd t/m 17 jaar is er geen maximum groepsgrootte, zij hoeven bij het sporten geen 1.5 meter afstand te houden.

Vanaf 5 juni worden de mogelijkheden voor binnensporten verruimd, sporten mag dan in grotere groepen (max. 50 personen).

Zijn competities en wedstrijden toegestaan? 
Vanaf 26 juni zijn cluboverstijgende wedstrijden voor jeugd en volwassenen weer toegestaan, dus toernooien spelen kan dan.

Kunnen de toss, de laddercompetities en/ of clubkampioenschappen doorgaan?  
Ja, het organiseren van een Toss, Laddercompetitie of clubkampioenschapen is mogelijk voor jeugd en volwassenen. Publiek is welkom, spelers mogen ook kijken bij elkaar en wachten op een volgende wedstrijd, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1.5 meter afstand van elkaar zit. Dit geldt zowel op het terras, in het clubhuis als langs de baan. Voor publiek geldt dat als de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, staan op een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) is toegestaan. Registratie en gezondheidscheck is verplicht. Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code. Lees hier meer

Mag ik blijven kijken als ik het jeugdteam naar een uitwedstrijd moet rijden? 
Ja, publiek is weer welkom bij sportactiviteiten, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1.5 meter afstand van elkaar zit. Voor publiek geldt dat als de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, staan op een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) is toegestaan. Registratie en een checkgesprek zijn verplicht. Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code. Lees hier meer.

Heb ik toestemming van de gemeente nodig voor het organiseren van een toernooi? 
Nee, want dit is een landelijke versoepeling. Uiteraard dienen organisatoren zich aan de landelijke richtlijnen te houden. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Vanaf 26 juni zijn cluboverstijgende wedstrijden voor volwassenen weer toegestaan en is publiek ook weer welkom. Een checkgesprek en registratie is verplicht. Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code. Lees hier meer.

Is er een maximumaantal personen dat aanwezig mag zijn op een tennisvereniging?
Nee, er is geen maximum hiervoor. Wel geldt voor alle sporters en publiek dat ze 1.5 meter afstand moeten houden tot elkaar buiten de baan.

Wat is het advies voor het afhangen van een baan? 
Het dringende advies is om vanuit huis een baan af te hangen, digitaal of per telefoon (telefonisch)

Zijn competities en wedstrijden toegestaan? 
Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld. Interne wedstrijden op de vereniging zijn wel toegestaan, dit geldt voor volwassenen. Hierbij uitgezonderd zijn de nationale selectiesporters en het betaald voetbal. Zie ook deze link.

Mogen vrijwilligers en externe partijen op het park komen om baanonderhoud te doen?
Ja, als het gaat om noodzakelijk baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen, dan mag dat. Hierbij dienen wel de richtlijnen van het RIVM gehanteerd te worden.

Is het reguliere onderhoud van de banen noodzakelijk? 
Ja, als het gaat om noodzakelijk baanonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan de banen te voorkomen, dan mag dat. Hierbij dienen wel de richtlijnen van het RIVM gehanteerd te worden. 

Wie is er aansprakelijk als individuele leden zich niet aan de richtlijnen houden op de vereniging?
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Als leden zich op de tennisvereniging niet aan de geldende richtlijnen/afspraken houden dan is het belangrijk om te bepalen of de vereniging aan diens zorgplicht heeft voldaan. Zijn de leden op de juiste wijze geïnformeerd door het bestuur? Hangen overal op het park de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM en de KNLTB? Als de vereniging niet iets te verwijten valt dan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van € 95,- te krijgen. Als een vereniging haar verantwoordelijkheid niet op de juiste wijze heeft genomen dan loopt de vereniging het risico een boete te krijgen van € 4.000 en kan de gemeente besluiten de accommodatie te sluiten.

Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor het navolgen van de maatregelen?
Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke en de toezichthouder(s). Gemeenten kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven.

Veelgestelde vragen – Toernooien

Meerdaagse evenementen zijn niet toegestaan, vallen open toernooien en clubkampioenschappen hier ook onder
Nee, toernooien en clubkampioenschappen vallen daar niet onder, dat zijn sportactiviteiten die elke dag eindigen en de volgende dag weer opstarten (zonder overnachtingen).

Mogen we activiteiten zoals een sponsordiner, BBQ of feestavond organiseren tijdens ons toernooi? 
Ja, dat mag. Hierbij geldt dat volwassenen altijd 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden, op het terras of in het clubhuis een vaste zitplaats hebben. Een checkgesprek en registratie zijn verplicht. Er is geen maximumaantal personen. Entertainment, zoals grote beeldschermen, liveoptredens en harde muziek, is verboden. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen 

Zijn cluboverstijgende toernooien weer toegestaan? 
Vanaf 26 juni zijn cluboverstijgende wedstrijden voor de jeugd en volwassenen weer toegestaan, dus het organiseren van toernooien kan weer.

Zijn interne toernooien toegestaan? 
Ja. Onderlinge wedstrijden zoals interne competities en clubkampioenschappen met spelers van de eigen vereniging zijn voor zowel volwassen als jeugd toegestaan.

Krijg ik de toernooiafdracht terug als mijn toernooi geannuleerd is? 
Toernooien die geannuleerd zijn ontvangen geen factuur voor de toernooiafdracht. Als je al een factuur hebt ontvangen voor je toernooi en deze kan niet doorgaan dan ontvang je van ons een creditnota.

Veelgestelde vragen – Horeca

Mag het terras en clubhuis op onze vereniging open? 
Ja, dat mag. De horeca op sportlocaties mag open van 6.00 tot 00.00 uur. Uiteraard gelden hierbij de horeca regels, zoals vaste zitplaatsen en alles op 1.5 meter afstand. Dat betekent dat tafels en stoelen ver genoeg van elkaar af moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. Zie ook de tips voor horeca.

Is er een maximum aantal personen dat aanwezig mag zijn op een tennisvereniging? 
Nee, er is geen maximum hiervoor. Wel geldt voor alle sporters en publiek dat ze 1.5 meter afstand moeten houden tot elkaar buiten de baan.

Mogen onze kleedkamers en douches open? 
Vanaf 5 juni mogen sportkantines en clubhuizen open, ook douches en kleedkamers mogen weer worden gebruikt

Mag het clubhuis en het terras op onze vereniging open? 
Ja, dat mag. De horeca op sportlocaties mag open van 6.00 tot 00.00 uur. Uiteraard gelden hierbij de horeca regels, zoals vaste zitplaatsen en alles op 1.5 meter afstand. Dat betekent dat tafels en stoelen ver genoeg van elkaar af moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. Zie ook de tips voor horeca.

Geldt er nog een meldplicht? 
De meldplicht voor groepen is niet meer van toepassing.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn? 
Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Veelgestelde vragen – Competitie Jeugd

Mogen ouders komen kijken bij de Jeugdcompetitie? 
Toeschouwers bij trainingen en wedstrijden zijn welkom bij sportactiviteiten, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1.5 meter afstand van elkaar zit. Registratie en een checkgesprek zijn verplicht. Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code

Mag ik blijven kijken als ik het jeugdteam naar een uitwedstrijd moet rijden? 
Ja, publiek is weer welkom bij sportactiviteiten, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1.5 meter afstand van elkaar zit. Registratie en een checkgesprek zijn verplicht. Dit kan bijv. met een intekenlijst of QR-code.

Heb ik toestemming van de gemeente nodig voor het spelen van Jeugdcompetitie op mijn park?
Nee, het kabinet heeft aangegeven dat cluboverstijgende wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn toegestaan. Dit is een landelijke versoepeling.

Hoe informeer ik de ouders over de uitgestelde Voorjaarscompetitie én inschrijving van het najaar? 
De uitgestelde, verkorte Voorjaarscompetitie en de inschrijving voor de KNLTB Competitie 2021 in het najaar zitten erg krap op elkaar. We kunnen ons voorstellen dat dit voor ouders veel informatie in één keer betekent. We willen jullie graag helpen bij de communicatie naar ouders en hebben voorbeeldteksten gemaakt, die je kunt delen met ouders. Deze kun je hier vinden. 

De Voorjaarscompetitie zou starten op 31 maart, maar vanwege de coronamaatregelen kon deze op die datum niet starten. We willen de jeugd wel wedstrijden laten spelen en op vrijdag 28 mei is duidelijk geworden dat dit mag vanaf 5 juni. Er is dus een verkorte Voorjaarscompetitie 2021, wat houdt deze in?
    • Start vanaf vrijdag 11 juni 
    • 5 speeldagen op vrijdag, zaterdag of zondag
    • De laatste speeldag op zondag is 11 juli

In het najaar, op zondag 12 september begint de KNLTB Competitie 2021. De KNLTB heeft tijd nodig om deze competitie goed te kunnen indelen en daarom vindt de inschrijving van deze competitie bij de KNLTB plaats tot half juni. 

De KNLTB Competitie 2021 in het kort:
    • Start op zondag 12 september
    • 8 speeldagen voor Rood en Oranje
    • 7 speeldagen voor Groen en Junioren 
    • Eindigt op zondag 31 oktober 
We hopen dat alle kinderen weer meedoen aan de KNLTB Competitie 2021 in het najaar.

Waarom is niet besloten de Voorjaarscompetitie voor de jeugd te verplaatsen? 
Voor de jeugd was al eerder bekend dat wedstrijden spelen volgens het openingsplan en de routekaart van de overheid wellicht vanaf begin juni mogelijk zou zijn. Dit maakt het spelen van competitie in verkorte vorm met 5 speeldagen mogelijk. Wij willen de jeugd graag de mogelijkheid geven om competitie te spelen. We kregen daarnaast ook veel signalen dat verenigingen ook nog graag wilden spelen.

Op 28 mei is de indeling van de verkorte Voorjaarscompetitie pas gepubliceerd. Wat is dan de termijn om tegenstanders uit te nodigen? 
Voor de eerste speeldag mogen teams worden uitgenodigd tot maximaal 3 dagen voor de speeldag. Voor de andere speeldagen geldt de reguliere termijn van 8 dagen.

Hoeveel dagen zullen wij host zijn tijdens de verkorte Voorjaarscompetitie? 
Bij de verkorte competitie is elke vereniging in principe 1 tot maximaal 2x host. Hierbij hebben we rekening gehouden met verzoeken.

Als anderhalve week voor de start de indeling gepubliceerd wordt, wat is dan de termijn om tegenstanders uit te nodigen? 
Voor de eerste speeldag mogen teams worden uitgenodigd tot maximaal 3 dagen voor de speeldag. Voor de andere speeldagen geldt de regulier termijn van 8 dagen.

Uit hoeveel speeldagen bestaat de verkorte voorjaarscompetitie? 
Zowel voor de rode, oranje, groene en juniorencompetitie bestaat de verkorte voorjaarscompetitie uit maximaal 5 speeldagen.

Wat zijn de speeldata van de verkorte voorjaarscompetitie voor de jeugd? 
De competitie voor jeugd wordt in verkorte vorm gespeeld vanaf 13 juni. Klik hier voor de aangepaste speeldata.

De laatste speeldag valt in de zomervakantie regio Noord, hoe gaan we daarmee om? 
Het klopt dat met 5 speeldagen de laatste speeldag in de eerste week van de zomervakantie in regio Noord valt. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor alle teams mogelijk is op de laatste speeldag met een compleet team te verschijnen. Indien dit het geval is, communiceer dit dan tijdig met je tegenstander. Wellicht is er een andere oplossing mogelijk. Wordt er niet gespeeld, dan mag je zonder consequenties bij de uitslag invullen: Niet gepeeld.

Hoeveel dagen zullen wij host zijn tijdens de verkorte voorjaarscompetitie? 
Bij de verkorte competitie zal elke vereniging in principe 1 tot maximaal 2x host zijn. Hierbij proberen we rekening te houden met verzoeken.

Wij organiseren een jeugdtoernooi in juni, kunnen we dit combineren met de verkorte competitie? 
Ja, dat kan zeker. Zorg er dan wel voor dat de finales op zaterdag gespeeld worden, dan kan op zondag competitie worden gespeeld.

Wat gebeurt er met de tot nu toe aangevraagde leeftijdsdispensaties? 
De tot nu toe aangevraagde leeftijdsdispensaties voor de jeugd blijven van kracht. Deze hoeven niet opnieuw te worden aangevraagd.

Wordt het inschrijfgeld van de Voorjaarscompetitie gefactureerd? 
Als de voorjaarscompetitie voor de jeugd doorgaat, zal deze worden gefactureerd zodra de indeling en het wedstrijdprogramma is gepubliceerd. Voor teams die zich vóór publicatie terugtrekken is geen inschrijfbijdrage verschuldigd. De inschrijfbijdrage per team voor Rood en Oranje bedraagt € 13,03 en voor Groen en Geel € 26,05.

Welke acties kan ik op dit moment ondernemen ten aanzien van de Voorjaarscompetitie 2021? 
Als Verenigingscompetitieleider of functionaris Tenniskids is het verstandig de aangepaste data aan de teams door te geven. Zijn er jeugdteams die niet willen deelnemen aan de verkorte Voorjaarscompetitie of wil je juist extra teams toevoegen? Stuur in deze beide gevallen zo snel mogelijk een e-mail naar: [email protected].

Hoe zit het met promotie en degradatie? 
Er wordt in de jeugdcompetitie nooit om promotie of degradatie gespeeld, dus ook nu niet.

Veelgestelde vragen - KNLTB Competitie (4 mei 2021)

Waarom hebben jullie besloten de Voorjaarscompetitie te verplaatsen naar het najaar? 
We willen graag duidelijkheid verschaffen aan onze verenigingen en spelers.De maatregelen in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer versoepelingen toe te staan. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te organiseren. Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie tennis en padel voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021.

Wat gebeurt er met onze teamrechten uit de Voorjaarscompetitie 2021 met het oog op het voorjaar 2022? 
Voor de KNLTB Voorjaarscompetitie 2022 worden in de inschrijving exact dezelfde teamrechten als in de Voorjaarscompetitie 2021 klaargezet in MijnKNLTB. Alle teamrechten blijven dus geldig voor de inschrijving van volgend jaar.

Wat gebeurt er met de Zomeravondcompetitie? 
Officiële wedstrijden zijn volgens de routekaart van de overheid voor volwassenen vanaf 27 jaar pas mogelijk vanaf 7 juli. Daarom hebben we helaas ook moeten besluiten om de Zomeravondcompetitie voor 2021 te annuleren. We hopen dat er in 2022 weer massaal wordt ingeschreven voor deze competitiesoort.

Wordt het inschrijfgeld van de Voorjaarscompetitie gefactureerd? 
De Voorjaarscompetitie zal net als in 2020 niet worden gefactureerd. Hiermee hopen we een positief signaal af te geven aan onze verenigingen, die het ook zwaar hebben in deze tijd. Daarnaast hopen we dat spelers massaal zullen inschrijven voor de KNLTB Competitie 2021.

Wat wordt de naam van de competitie in het najaar? 
De competitie die vanaf september gespeeld wordt, heet de KNLTB Competitie 2021.

Wat zijn de speeldata voor de KNLTB Competitie 2021? 
Klik hier voor de speeldata van de KNLTB Competitie 2021.

Is het aanbod tijdens de KNLTB Competitie 2021 volledig hetzelfde als in het voorjaar? 
Ja, de competitiesoorten en klassen vanuit de Voorjaarscompetitie worden één-op-één overgenomen in de KNLTB Competitie 2021.

Wanneer kunnen we de teams voor KNLTB Competitie 2021 inschrijven? 
De inschrijftermijn loopt van 1 tot en met 15 juni 2021.

Worden de teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2021 één-op-één overgezet naar de KNLTB Competitie 2021? 
De inschrijving voor de KNLTB Competitie 2021wordt opnieuw opengezet met exact dezelfde teamrechten als in de Voorjaarscompetitie 2021. De Verenigingscompetitieleider hoeft alleen wijzigingen door te voeren om de inschrijving compleet te maken. Als een team niet wenst deel te nemen in het najaar, dan kan de VCL dit team op ‘niet in gebruik’ zetten.

Kunnen er ook nieuwe teams worden ingeschreven nu de competitie wordt verplaatst? 
Jazeker. Ook nieuwe teams kunnen worden ingeschreven door de VCL. Een nieuw team moet worden ingeschreven in de laagste klasse en hiervoor kan desgewenst promotie naar een hogere klasse worden aangevraagd op basis van de teamopgave. Verder kan er ook voor een team met een bestaand teamrecht in een hogere klasse degradatie worden aangevraagd.

Hoe zit het met promotie en degradatie? 
Tijdens de KNLTB Competitie 2021 zal niet worden gespeeld om promotie of degradatie. Op die manier verliezen de teams, die in het najaar niet kunnen of willen spelen, hun teamrechten niet voor het voorjaar van 2022. Alle teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2021 blijven dus geldig voor de inschrijving van volgend jaar. Ook wordt er in het najaar niet gespeeld om promotie of degradatie voor het najaar van 2022. Tijdens de Najaarscompetitie wordt er nooit gespeeld om promotie of degradatie.

Wat gebeurt er met de resultaten van de KNLTB Competitie 2020 in het najaar, behouden wij onze klasse? 
Tijdens de KNLTB Competitie 2020 werd er niet gespeeld om promotie of degradatie. Het bijzondere aan de KNLTB Competitie 2021 is dat de teamrechten vanuit de Voorjaarscompetitie worden overgenomen. De competitiesoorten en klassen van de ingedeelde teams worden één-op-één gekopieerd in de inschrijving, die de VCL uiteraard kan wijzigen.

Als we dit najaar bestaande teams met teamrechten niet meer inschrijven, zijn we dan de rechten op een klasse in de Voorjaarscompetitie 2022 kwijt? 
Nee, want er wordt in deze KNLTB Competitie 2021 niet om promotie en degradatie gespeeld. Dit doen we omdat we teams die niet willen of kunnen spelen in het najaar, niet willen duperen. Het zou niet eerlijk zijn als zij hun teamrechten hierdoor verliezen.

Blijven de teamrechten van de Voorjaarscompetitie 2021 staan voor 2022? 
Ja, dezelfde rechten op een bepaalde klasse blijven staan net zoals in de inschrijving van de Voorjaarscompetitie 2021. De behaalde resultaten tijdens het najaar zijn daarop niet van invloed.

Wat als er niet voldoende animo is voor onze competitiesoort? Blijven de reisafstanden redelijk? 
We doen ieder jaar veel moeite om de reisafstanden binnen de perken te houden. Daarbij zijn we wel altijd afhankelijk van het aanbod van teams bij jullie in de buurt in dezelfde klasse, competitiesoort en op dezelfde dag. Als er in een bepaalde competitiesoort niet voldoende animo is, of er geen inschrijvingen zijn binnen een redelijke reisafstand/reistijd, dan zullen wij na de sluitingsdatum contact opnemen met jouw verenigingscompetitieleider om te kijken naar alternatieven. Als er geen alternatieven worden gevonden, halen wij het desbetreffende team kosteloos uit de competitie.

Wordt er in de KNLTB Competitie 2021 op vrijdagavond ook ‘Om de week’ gespeeld? 
Helaas is het vanwege de beperkte periode in het najaar niet mogelijk om 10 weken achter elkaar competitie te spelen. Het scenario ‘Om de week spelen’ op vrijdagavond is dan ook niet mogelijk in het najaar. Tijdens de KNLTB Competitie 2021 zal de vrijdagavond op de reguliere wijze worden georganiseerd. Een periode van 7 weken voor zowel de DD, HD en GD-teams.

Wat is de minimale baan-eis per thuisspelend competitie team op de vrijdagavond? 
De minimale baan-eis voor de vrijdagavond blijft 1 1/3 baan per thuisspelend team.

Wordt er in de (vrijdag)avondcompetities net als in 2020 op tijd gespeeld? 
Nee, er wordt niet op tijd gespeeld. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het overgrote merendeel van de spelers niet op tijd wil spelen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk