Covid 19 Corona protocol Fase 10 HTV Assumburg 16 maart 2021

Protocol verantwoord sporten voor leden van H.T.V. Assumburg vanaf 3 maart 2021

Van            : Bestuur H.T.V. Assumburg
Doelstelling : Beschrijven van richtlijnen fase 10 vanaf 160maart 2021, binnen de                            adviezen van de overheid, RIVM, gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de KNLTB
Versie         : 1.0
Datum        : 10 maart 2021

Algemeen

Met dit protocol stellen wij, als vereniging H.T.V. Assumburg, de Gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de leden van H.T.V. Assumburg op de hoogte hoe wij als vereniging, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, onze vereniging weer gaan openstellen voor onze leden vanaf 16 maart 2021 FASE 10.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 16 maart

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 16 maart 2021 geldende landelijke maatregelen en zal inzien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen- sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, avondklok, wedstrijden, training tot en met 26 jaar, training vanaf 27 jaar en ouder, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 16 maart 2021

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 • sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband sporten; sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen sporten. Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Vereniging en accommodatie

 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houd hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden uitzonderingen;
 • groepslessen zijn niet toegestaan;
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;
 • horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werkt als sportclubs zoveel mogelijk samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hier op vormt een groep topsporters.

Sporten tot en met 26 jaar

 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft;
 • sporters tot 27 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de eigen club/ vereniging;
 • personen met klachten blijven thuis.

Sporten vanaf 27 jaar of ouder

 • buiten mag maximaal met vier personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
 • in een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

Trainer/coach

 • in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt hierbij rekening met de trainingstijden voor personen tot en met 26 jaar;
 • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Uitzonderingen

 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale autoriteiten;
 • hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden.

Eventuele besmetting

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF ([email protected])
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen

Update 9 maart 2021

Het kabinet heeft maandag 8 maart aangekondigd dat de huidige maatregelen in de strijd tegen
het coronavirus van kracht blijven, maar dat enkele kleine aanpassingen mogelijk zijn. Vanaf 16
maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4
mensen sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer toegestaan.
Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar ouder 1.5 meter afstand van elkaar houden. De
lockdown inclusief de avondklok blijft tenminste gelden t/m dinsdag 30 maart. Op dinsdag 23
maart maakt het kabinet de balans op en wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 30 maart.

Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM. Deze aanvullende richtlijnen voor tennis en padel zijn samengesteld door de KNLTB. Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten.

Sport specifieke aanvullingen voor tennis
Gezondheid en veiligheid staan voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden er ook in deze fase een aantal sport specifieke aanvullingen gehanteerd voor tennis. Deze aanvullingen zijn een advies van de KNLTB. Op deze manier kunnen spelers, verenigingen en leraren op een veilige manier sporten.

Doelgroepen
Hieronder een overzicht van de maatregelen per doelgroep 
zoals deze vanaf 16 maart gelden:

Doelgroep 

Trainen

Vrij spelen

Wedstrijden

Jeugd en volwassenen t/m 26 jaar

valide sporters tennis en padel en rolstoel- en G tennissers

 • Leraar aanwezig

 • Geen maximale groepsgrootte

 • Alleen buiten trainen is toegestaan
 • Tennis: Geen maximaal aantal spelers per baan
 • Alleen buiten vrij sprelen is toegestaan
 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.

 • Onderlinge wedstrijden met spelers van de eigen vereniging (interne competities, clubkampioenschappen etc.) zijn wel toegestaan.

Volwassennen van 27 jaar

valide sporters tennis- en padelspelers en rolstoel- en G tennissers

 • Leraar aanwezig

 • 1.5 meter afstand

 • Tennis: max. 4 spelers per baan (excl. leraar)

 • Alleen buiten trainen is toegestaan
 • Tennis: max. 4 spelers per baan

 • 1.5 meter afstand

 • Alleen buiten vrij spelen is toegestaan
 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.

 • Georganiseerde wedstrijden met teams van de eigen vereniging (interne competities, clubkampioenschappen ect.) zijn niet toegestaan.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Tijdens de sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Dus tijdens vrij spel en tijdens een training is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Voor topsporters met een status geldt dat zij op een aangewezen trainingslocatie kunnen blijven trainen.

 

Baan9

 • Het clubhuis, baan9, is alleen open voor gebruik van het toilet (alleen voor noodgevallen). De kantine en het terras zijn de kleedkamers en de douches zijn gesloten.
 • Het clubhuis kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis. Denk hierbij aan leraren, bestuursleden en noodgevallen, zoals een plotseling EHBO-geval.
 • De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 27 jaar en ouder. De jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar kunnen met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.
 • Op een minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 27 jaar en ouder tegelijk gespeeld. Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar kunnen met meerdere personen tegelijk gebruik maken van een minibaantje.

Reserveren van een baan
Digitaal afhangen blijft verplicht!

 • Jeugd en senioren tot en met 26 jaar mogen vrij spelen; geen maximaal aantal spelers per baan.
 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen vrij spelen; maximaal 4 spelers per tennisbaan.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
 • Vanwege de avondklok is het afhangsysteem zijn de banen vanaf 20:45 uur geblokkeerd. Spelers kunnen dan voor 22:00 uur thuis zijn

Tennisspelers
Veilig de baan op principes

 • Volwassenen vanaf 27 jaar houden altijd 1.5 meter afstand van elkaar, zowel op- als naast de baan.
 • Volwassenen vanaf 27 jaar: 4 personen per baan, met 1.5 meter afstand tot elkaar.
 • Er mag alleen buiten vrij gespeeld en getraind worden. Tennissen in een binnen accommodatie is dus niet toegestaan, ook niet in een blaashal.
 • De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is gereserveerd) en trainen. Het toilet is alleen open voor noodgevallen.
 • De kantine, het terras, de kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan
  gereserveerd hebben en/of training hebben.
 • Kom 5 minuten voor aanvang van de training of vrij spelen naar het park.
 • Wanneer er tijdens vrij spel of training door jeugd of jongvolwassenen tot en met 26 jaar samen met volwassenen vanaf 27 jaar wordt gespeeld, dan gelden de regels voor volwassenen vanaf 27 jaar. Dus groepsgrootte van maximaal 4 spelers en altijd 1.5 afstand tot elkaar houden.
 • Toeschouwers / publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet
  komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren. Houd hierbij rekening met de avondklok wanneer je ’s avonds gaat spelen. Zorg dat je voor 22:00 thuis bent.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Vermijd fysiek contact.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.
 • Houd altijd 1.5 meter (ongeveer je arm plus racketlengte) afstand.

Richtlijnen na het spelen

 • Ga na het vrij spelen/ trainen direct naar huis.

Leraren

 • Bij trainingen voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar geldt geen maximaal aantal leerlingen per baan.
 • Bij trainingen voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt: maximaal 4 spelers per tennis exclusief de leraar.
 • Er mag alleen buiten training gegeven worden. Lesgeven in een binnen accommodatie is dus niet toegestaan, ook niet in een blaashal.
 • Trainingsgroepen van 8 personen zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in 4
  groepen van 2 spelers (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn op 4 banen en de
  groepen niet gemengd worden.
 • Wanneer er in één trainingsgroep leerlingen zitten die jonger zijn dan 27 jaar én
  leerlingen vanaf 27 jaar dan gelden de maatregelen voor de leerlingen vanaf 27 jaar.
  Dus groepsgrootte van maximaal 4 per baan en altijd 1.5 afstand tot elkaar houden.
 • De leraar mag op de baan aanwezig zijn mits hij/zij 1.5 afstand houdt tot de leerlingen.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen leerlingen vanaf 27 jaar bij oefeningen
  en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te
  garanderen.
 • Tennis specifieke fysieke trainingen zijn toegestaan, mits deze buiten plaatsvinden. Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar zijn er geen beperkingen in het geven van fysieke traingen. De leraar dient wel 1.5 meter afstand van de leerlingen te houden. Voor fysieke trainingen met alleen volwassenen vanaf 27 jaar én jeugd en/of jongvolwassenen (tot en met 26 jaar) geldt een maximum van 4 personen.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.
 • Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.
 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les (5 minuten) aanwezig.
 • Na afloop gaan leerlingen meteen weer naar huis.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

VOORJAARSCOMPETITIE VOORLOPIG UITGESTELD NAAR BEGIN MEI
Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei. Het animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven. Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid. We doen er daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volledige competitie door te laten gaan.

We hebben verschillende scenario’s bekeken. De start van de competitie in april zoals we gewend zijn, is gezien de coronamaatregelen niet realistisch. Georganiseerde wedstrijden zoals competitie tussen teams van verschillende verenigingen en toernooien zijn voorlopig nog niet toegestaan. We hopen dat de huidige coronamaatregelen effect hebben en versoepelingen straks weer mogelijk zijn, ook wedstrijden spelen. De intentie is nu om te starten in mei, zodat we nog een volledige competitie kunnen spelen. De voorlopige speeldata voor de Voorjaarscompetitie, Tenniskids competitie en Triple Double padelcompetitie zijn opgesteld. De data voor de Voorjaarscompetitie Padel blijven voorlopig ongewijzigd. Bij een eventuele overlap met toernooien zullen we samen met de toernooiorganisaties naar een passende oplossing kijken.
Op 8 maart staat een nieuwe persconferentie van het kabinet gepland. Dan bekijken we de situatie, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw. Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie zullen we een besluit nemen over de daadwerkelijke start van de competitie begin mei. Mocht een start begin mei door de dan geldende maatregelen toch nog niet mogelijk zijn, dan hebben we nog een week uitloop naar start in de 2e week van mei of kunnen we kiezen voor een aangepaste vorm van competitie met bijvoorbeeld minder speeldagen. Zie ook het artikel over mogelijke scenario’s.
Het blijft voor ons ook afwachten en meebewegen met de coronamaatregelen. De kans is uiteraard aanwezig dat we competitie spelen met nog 1.5 meter maatregelen en gesloten kantines, maar we hebben gezien bij de KNLTB Competitie in het najaar dat verenigingen en spelers dit veilig en verantwoord kunnen organiseren.

Tennis in april
In tegenstelling tot veel andere sporten hebben we het hele jaar door kunnen tennissen, en nog steeds. Dat is geweldig, immers sporten en bewegen is juist in deze coronatijd belangrijk. Nu er geen competitie is in april, biedt dit ruimte voor het onderling spelen van wedstrijdjes en voor het verwelkomen van nieuwe leden met bijvoorbeeld proeflessen. Voor volwassenen is tennis op dit moment met maximaal 2 personen op een baan mogelijk, zowel vrij spelen als trainen. Jeugd t/m 17 jaar mag wel in grotere groepen spelen, trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Vanaf 3 maart geldt dit ook voor jongvolwassenen tot en met 26 jaar.

Veelgestelde vragen
We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom competitie, tennis en het coronavirus.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM per 15 december 202

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 15 december geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien.
De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Hieronder een overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.

Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020

Algemene uitgangspunten

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • vermijd drukte

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet
  met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Extra uitgangspunten

 • degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
 • de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF ([email protected])

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Bronnen:

RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

KNLTB:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/ 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/ 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/protocol-verantwoord-sporten/ 

Gemeente Heemskerk:
https://www.heemskerk.nl/ondernemersloket-coronavirus 

Team Sportservice
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/ 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
https://www.vrnhn.nl 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk