Covid 19 Corona protocol Fase 13 HTV Assumburg 31mei 2021

Protocol verantwoord sporten voor leden van H.T.V. Assumburg vanaf 31mei 2021

Van              : Bestuur H.T.V. Assumburg
Doelstelling : Beschrijven van richtlijnen fase 13 vanaf 31 mei 2021, binnen de adviezen van de overheid, RIVM, gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de KNLTB
Versie           : 1.0
Datum          : 3 juni 2021

Algemeen

Met dit protocol stellen wij, als vereniging H.T.V. Assumburg, de Gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de leden van H.T.V. Assumburg op de hoogte hoe wij als vereniging, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, onze vereniging weer gaan openstellen voor onze leden vanaf 31 mei 2021 FASE 13.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 5 juni 2021

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 5 juni 2021 geldende landelijke maatregelen en zal inzien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen- sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, avondklok, wedstrijden, training tot en met 26 jaar, training vanaf 27 jaar en ouder, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 5 juni 2021

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn;
 • groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan;
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten;
 • kleedkamers en douches zijn geopend. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen, zie voor meer informatie bij de veelgestelde vragen;
 • sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Zie ook hier. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
 • personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
 • personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club;
 • er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden;
 • bij professionele wedstrijden, wedstrijden topcompetities en toegestane 
  topsportevenementen mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn zonder testen:
   - 50 geplaceerde toeschouwers bij < 1000 reguliere zitplaatsen;
  - 250 geplaceerde toeschouwers bij > 1000 reguliere zitplaatsen;
  - met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.
 • binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan de noodzakelijk voor de sportactiviteit.

Vereniging en accommodatie

 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 • sportkantines; allen de terrassen hiervan mogen open van 6:00 uur tot 22:00
 • kleedkamers en douches zijn open
 • horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werkt als sportclubs zoveel mogelijk samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter  afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn. 

Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan voor volwassenen in alle sporten, uitzondering hier op vormt een groep topsporters.

Trainer/coach

 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij  (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Uitzonderingen

 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;

Eventuele besmetting

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF ([email protected])
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen

Update 31 mei 2021

Het kabinet heeft vrijdag 28 mei aangekondigd dat ‘stap 3’ van het openingsplan vanaf zaterdag 5 juni kan worden gezet. Officiële cluboverstijgende wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn dan weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Binnensporten mag weer in grotere groepen. Ook de horeca op sportlocaties binnen mag onder voorwaarden open. De daling van het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames zet door en het aantal vaccinaties stijgt snel, waardoor versoepelingen van de coronamaatregelen sneller dan verwacht mogelijk zijn. 

Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM. Deze aanvullende richtlijnen voor tennis en padel zijn samengesteld door de KNLTB. Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten.

Sport specifieke aanvullingen voor tennis
Gezondheid en veiligheid staan voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden er ook in deze fase een aantal sport specifieke aanvullingen gehanteerd voor tennis. Deze aanvullingen zijn een advies van de KNLTB. Op deze manier kunnen spelers, verenigingen en leraren op een veilige manier sporten.

Doelgroepen
Hieronder een overzicht van de maatregelen per doelgroep 
zoals deze vanaf 5 juni gelden:

Doelgroep 

Trainen

Vrij spelen

Wedstrijden

Jeugd t/m 17 jaar

valide sporters tennis en padel en rolstoel- en G tennissers

 • Leraar aanwezig

 • geen 1,5 meter afstand houden onderling
 • Geen maximum aantal spelers per baan en geen maximun groepsgrootte

 • Zowel binnen als buiten trainen is toegestaan
 • Geen maximaal aantal spelers per baan
 • geen 1,5 meter afstand houden onderling
 • Zowel binnen als buiten spelen is toegestaan
 • Club overstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien zijn wel toegestaan.

 • Onderlinge wedstrijden met spelers van de eigen vereniging (interne competities, clubkampioenschappen etc.) zijn wel toegestaan.

 • Geem maximale groepsgrootte

Volwassennen vanaf 18 jaar

valide sporters tennis- en padelspelers en rolstoel- en G tennissers

 

 • Leraar aanwezig

 • Geen 1,5 meter afstand houden onderling tijdens de training
 • Tennis: maximale groepsgrootte 50 personen
 •  Zowel binnen als buiten spelen is toegestaan
 • Geen 1,5 meter afstand houden onderling
 • Geen maximum aantal spelers per baan, zowel binnen als buiten
 • Tennis: maximale groepsgrootte 60 personen

 • Vrienschappelijke wesdtrijden met spelers van de eigen verenigingh (toss en laddercompetitie) - met vooraf een speelafspraak- zijn wel toegestaan.
 • Officiële interne toernooien zoals clubkampioenschappen) zijn wel toegestaan
 • Club overstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien zijn niet toegestaan.

 

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.

Voor topsporters met een status geldt dat zij op een aangewezen trainingslocatie kunnen blijven trainen.

 

Baan9

 • Het clubhuis, baan9, is open
 • De kleedkamers en de douches mogen open.
 • Het terras is open van 6:00 tot 22:00 uur onder voorwaarden: maximaal 50 personen op een terras, en maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. Een reservering is verplicht, dit kan een baanreservering of les zijn.
 • Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht.

Reserveren van een baan
Digitaal afhangen blijft verplicht!

 • Thuis digitaal afhangen om een baan te reserveren blijft verplicht.
 • Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. 

Tennisspelers
Veilig de baan op principes

 • De vereniging is alleen open voor vrij spelen, trainen, club overstijgende jeugdwedstrijden en interne wedstrijden. Het advies is van te voren een baan te reserveren, een duidelijke indeling en ruim speelschema te maken om wachttijden en groepsvorming te voorkomen.
 • De kleedkamers en douches zijn open
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan 
  gereserveerd hebben en/of training hebben.
 • Kom 5 minuten voor aanvang van de training of vrij spelen naar het park.
 • Spelers en leraren hoeven bij het tennissen  geen 1.5 meter afstand tot elkaar te houden op de baan. Buiten de baan geldt de 1.5 meter afstand onderling wel voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Publiek is niet toegestaan op het park, ook niet bij wedstrijden. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet toegestaan. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles of wedstrijd van hun kinderen.
 • Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners, scheidsrechters/tellers bij thuiswedstrijden, coaches/begeleiders en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uitmaken van het begeleidende team. Zij mogen wel op het park aanwezig zijn.
 • Tennis is toegestaan, maximaal 50 personen per ruimte (excl. personeel). Binnen geldt het dragen van een mondkapje in de openbaren ruimte. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Iedereen moet vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen  en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Spelers hoeven tijdens het tennissen 1,5 meter afstand van elkaar te houden op de baan. Buiten de baan geldt de 1,5 meter afstand wel voor volwassenen vanaf 18 jaar. 
 • Vermijd fysiek contact.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.

Leraren

 • Er mag zowel binnen als buiten training gegeven worden. De leraar hoeft geen 1,5 meter afstand te houden tot de leerling en leerlingen ook niet tot elkaar.]\
 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les (5 minuten) aanwezig. 

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.

VOORJAARSCOMPETITIE VOORLOPIG UITGESTELD NAAR HET NAJAAR
Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer versoepelingen toe te staan. Het openingsplan en de routekaart geven aan dat wellicht sporten binnen vanaf 18 mei en wedstrijden voor jeugd vanaf 26 mei mogelijk zijn. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te organiseren. Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. De jeugdcompetitie (Tenniskids, Junioren en jeugd padelcompetitie) kan misschien in verkorte vorm nog wel doorgaan met 5 speeldagen vanaf 28 mei. We verwachten in de week van 11 mei, na de volgende persconferentie hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie.

Toernooien
Het huidige openingsplan en het gebrek aan perspectief op eerdere versoepelingen betekent ook dat alle open senioren toernooien t/m 4 juli worden geannuleerd. De optie voor de open jeugdtoernooien en Junioren Tour houden we open, wellicht kunnen deze vanaf eind mei wel doorgaan.

Veelgestelde vragen
We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom competitie, tennis en het coronavirus.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM per 19 mei 2021

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 19 mei geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien.
De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Hieronder een overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.

Kaders Rijksoverheid per 28 april 2021

Algemene uitgangspunten

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • vermijd drukte

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 26 jaar alleen onderling;
 • personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet
  met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Extra uitgangspunten

 • degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
 • de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF ([email protected])

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Bronnen:

RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

KNLTB:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/ 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/ 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/protocol-verantwoord-sporten/ 
https://corona.knltb.nl/media/nc3fpgff/protocol-verantwoord-sporten-v3004.pdf?ts=637564195161930000 
https://corona.knltb.nl/media/gaqbrruy/sport-specifieke-richtlijnen-tennis-en-padel-fase-12-binnensport_terras-open-1.pdf?ts=637569200290330000 

Gemeente Heemskerk:
https://www.heemskerk.nl/ondernemersloket-coronavirus 

Team Sportservice
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/ 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
https://www.vrnhn.nl 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk