Covid 19 Corona protocol Fase 15 HTV Assumburg 10 juli 2021

Protocol verantwoord sporten voor leden van H.T.V. Assumburg vanaf 10 juli 2021

Van              : Bestuur H.T.V. Assumburg
Doelstelling : Beschrijven van richtlijnen fase 15 vanaf 10 juli 2021, binnen de adviezen van de overheid, RIVM, gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de KNLTB
Versie           : 1.0
Datum          : 10 juli 2021

Algemeen

Met dit protocol stellen wij, als vereniging H.T.V. Assumburg, de Gemeente Heemskerk, Team Sportservice Kennemerland en de leden van H.T.V. Assumburg op de hoogte hoe wij als vereniging, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM, onze vereniging weer gaan openstellen voor onze leden vanaf 10 juli 2021 FASE 15.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM vanaf 10 juli 2021

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 10 juli 2021 geldende landelijke maatregelen en zal inzien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen- sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training en ouder, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

Kaders Rijksoverheid per 10 juli 2021

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand van anderen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • sportlokaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken;
 • gezondheidscheck en registratie blijven verplicht
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • er mag publiek aanwezig zijn bij amateur wedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. In principe geldt placering maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan;
 • sportkantines en terrassen gelden plannen voor de horeca. Zie ook hieronder;
 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijnReserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is;
 • bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • in alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten;
 • entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden;
 • horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 0 0:00 uur;
 • de maatregelen voor de horeca gelden vooralsnog tot en met 13 augustus a.s.

Vereniging en accommodatie

 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd
 • sportkantines; mogen open
 • kleedkamers en douches zijn open
 • toeschouwers publiek en ouders zijn wel toegestaan bij sportactiviteiten;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter  afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Wedstrijden 
Officiële wedstrijden en competities zijn toegestaan, voor volwassenen in alle sporten. 

Trainer/coach

 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij  (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Eventuele besmetting

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

Veelgestelde vragen 
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF ([email protected])
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol. 

Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen

Update 10 juli 2021

Het kabinet heeft vrijdag 9 juli aangekondigd met ingang van zaterdag 10 juli de maatregelen 
tegen verspreiding van het coronavirus te verscherpen. Voor het tennissen en padellen zelf 
heeft dit geen gevolgen. En publiek bij wedstrijden of trainingen blijft welkom, maar moet een 
vaste zitplaats hebben op 1,5 meter afstand van elkaar. Horeca mag open blijven, maar niet 
langer dan middernacht. De aanscherping is nodig vanwege een snellere toename van het aantal besmettingen. De maatregelen gelden tot en met 13 augustus 2021.

Dit document is een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM. Deze aanvullende richtlijnen voor tennis en padel zijn samengesteld door de KNLTB. Let op: de gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. 

Sport specifieke aanvullingen voor tennis 
Gezondheid en veiligheid staan voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden er ook in deze fase een aantal sport specifieke aanvullingen gehanteerd voor tennis. Deze aanvullingen zijn een advies van de KNLTB. Op deze manier kunnen spelers, verenigingen en leraren op een veilige manier sporten. 

Doelgroepen
Hieronder een overzicht van de maatregelen per doelgroep 
zoals deze vanaf 26 juni gelden:

Doelgroep 

Trainen

Vrij spelen

Wedstrijden

Jeugd t/m 17 jaar

valide sporters tennis en padel en rolstoel- en G tennissers

 • Leraar aanwezig

 • geen 1,5 meter afstand houden onderling
 • Geen maximum aantal spelers per groepsbaan en geen maximun groepsgrootte

 • Zowel binnen als buiten trainen is toegestaan
 • Zowel binnen als buiten trainen is toegestaan
 • Geen maximaal aantal spelers per baan
 • geen 1,5 meter afstand houden onderling
 • Zowel binnen als buiten spelen is toegestaan
 • Club overstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien zijn wel toegestaan.

 • Onderlinge wedstrijden met spelers van de eigen vereniging (interne competities, clubkampioenschappen etc.) zijn wel toegestaan.

 • Geem maximale groepsgrootte

Volwassennen vanaf 18 jaar

valide sporters tennis- en padelspelers en rolstoel- en G tennissers

 

 • Leraar aanwezig

 • Geen 1,5 meter afstand houden onderling tijdens de training
 • Tennis: maximale groepsgrootte 50 personen
 •  Zowel binnen als buiten spelen is toegestaan
 • Geen 1,5 meter afstand houden onderling
 • Geen maximum aantal spelers per baan, zowel binnen als buiten
 • Tennis: maximale groepsgrootte 60 personen
 • Vrienschappelijke wesdtrijden met spelers van de eigen verenigingh (toss en laddercompetitie) - met vooraf een speelafspraak- zijn wel toegestaan.
 • Officiële interne toernooien zoals clubkampioenschappen) zijn wel toegestaan
 • Club overstijgende wedstrijden zoals competities en toernooien zijn wel toegestaan.

 

Baan

 • Het clubhuis, baan9, is open, is open van 6:00 ’s ochtends tot middernacht. Uiteraard gelden hierbij de horeca regels, zoals vaste zitplaatsen en alles op 1,5 meter afstand (tenzij dit mensen zijn uitdelfde huishouden). Registratie en checkgesprek blijven verplicht. 
 • De kleedkamers en de douches zijn open.
 • Het terras is open volgens de reguliere openingstijden. Uiteraard gelden hierbij de horecaregels, zoals vaste zitplaatsen en alles op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. Registratie is verplicht, dit kan een baanreservering of les zijn.
 • Publiek is toegestaan op het park, zowel bij trainingen als bij wedstrijden. Hierbij geldt de 1.5 meter afstand en vaste plaatsen. Als de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, is een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Een checkgesprek en registratie is verplicht. Communiceer dit duidelijk naar leden en bezoekers van toernooien.

Reserveren van een baan 
Digitaal afhangen blijft verplicht!

 • Het advies is zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren of af te hangen. Voorkom wachttijden en groepsvorming.
 • Een baan te reserveren blijft verplicht. 

Tennisspelers 
Veilig de baan op principes

 • De vereniging is open voor vrij spelen, trainen, onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen spelers van een andere verenging. Het advies is van te voren een baan te reserveren, een duidelijke indeling en ruim speelschema te maken om wachttijden en groepsvorming te voorkomen.
 • De kleedkamers en douches zijn open.
 • Spelers zijn welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben of ingedeeld zijn voor een wedstrijd.
 • Spelers en leraren hoeven bij het tennissen  geen 1.5 meter afstand tot elkaar te houden op de baan. Buiten de baan geldt de 1.5 meter afstand onderling wel voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Tennis en padel binnen is toegestaan. 

Richtlijn voordat je gaat spelen

 • Het advies is zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan reserveren of af te hangen. Voorkom wachttijden en groepsvorming.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen  en markeer deze. 
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. 

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Spelers hoeven tijdens het tennissen 1,5 meter afstand van elkaar te houden op de baan. Buiten de baan geldt de 1,5 meter afstand wel voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Vermijd fysiek contact.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee.

Leraren

 • Er mag zowel binnen als buiten training gegeven worden. De leraar hoeft geen 1,5 meter afstand te houden tot de leerling en leerlingen ook niet tot elkaar.
 • Leerlingen zijn alleen kort voor aanvang van de les (5 minuten) aanwezig. 

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.
VOORJAARSCOMPETITIE VOORLOPIG UITGESTELD NAAR HET NAJAAR
Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer versoepelingen toe te staan. Het openingsplan en de routekaart geven aan dat wellicht sporten binnen vanaf 18 mei en wedstrijden voor jeugd vanaf 26 mei mogelijk zijn. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te organiseren. Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021. De jeugdcompetitie (Tenniskids, Junioren en jeugd padelcompetitie) kan misschien in verkorte vorm nog wel doorgaan met 5 speeldagen vanaf 28 mei. We verwachten in de week van 11 mei, na de volgende persconferentie hier duidelijkheid over te kunnen geven.

Naar verwachting is in het najaar de hele sport weer open en kan het clubleven worden hervat. Kantines en terrassen zijn dan open en is het weer mogelijk om een volledige competitie te spelen. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie.

Toernooien
Het huidige openingsplan en het gebrek aan perspectief op eerdere versoepelingen betekent ook dat alle open senioren toernooien t/m 4 juli worden geannuleerd. De optie voor de open jeugdtoernooien en Junioren Tour houden we open, wellicht kunnen deze vanaf eind mei wel doorgaan.

Veelgestelde vragen
We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom competitie, tennis en het coronavirus.

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM per 10 juli 2021

Inleiding

Dit protocol gaat uit van de per 10 juli geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/ coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien.
De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is. 

Hieronder een overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.

Kaders Rijksoverheid per 26 juni 2021

Algemene uitgangspunten

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 •  ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • pas hygiëne toe. Was vaak je handen met water en zeep;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • vermijd drukte
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht:
 • gezondheidscheck en registratie blijven verplicht;
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;
 • amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;
 • publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit;
 • voor amateurwedstrijden en -trainingen geldt dat, indien de concrete situatie, placering / vastzitplaats niet mogelijk maakt het staan op een afgebakende plek is toegestaan (met in acht nemen van de 1,5 meter);
 • bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een vaste zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag gebruikt worden;
 • een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur;
 • voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Zie ook hier;
 • een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn; • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 •  voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is;
 • bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht;
 • in alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten;
 • entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden;
 • horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur;
 • de maatregelen voor de horeca gelden vooralsnog tot en met 13 augustus a.s.

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 26 jaar alleen onderling;
 • personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet
  met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Extra uitgangspunten

 • degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
 • de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Eventuele besmetting

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF ([email protected])

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

Bronnen:

RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 

KNLTB:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/ 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/ 
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/protocol-verantwoord-sporten/ 
https://corona.knltb.nl/media/nc3fpgff/protocol-verantwoord-sporten-v3004.pdf?ts=637564195161930000 
https://corona.knltb.nl/media/gaqbrruy/sport-specifieke-richtlijnen-tennis-en-padel-fase-12-binnensport_terras-open-1.pdf?ts=637569200290330000 

Gemeente Heemskerk:
https://www.heemskerk.nl/ondernemersloket-coronavirus 

Team Sportservice
https://jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/ 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
https://www.vrnhn.nl 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk