Introductieregeling

  1. Een niet-lid kan alleen geïntroduceerd worden door een seniorlid van H.T.V.Assumburg.
  2. Introducés kunnen alleen spelen als een seniorlid van H.T.V. Assumburg beschikt over een introducépas die voor het afhangen noodzakelijk is.
  3. De introductie geschied alleen op vertoon van de seniorledenpas van het betreffende lid die de introductie verzoekt.
  4. Introducés dienen in principe buiten Heemskerk woonachtig te zijn.
  5. Het bestuur zal er op toezien, dat van deze regeling een gepast en beperkt gebruik wordt gemaakt.
  6. Het introducerende Assumburg lid dient er op toe te zien dat introducés zich aan de voor H.T.V.Assumburg geldende regels houden.
  7. Het bestuur van H.T.V. Assumburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen overkomen aan of schade opgelopen door een introducé tijdens zijn/haar aanwezigheid.
  8. Introductie is niet mogelijk in de competitieperiode en tijdens de clubkampioenschappen.
  9. De introducépas kan na telefonisch- of mailoverleg opgehaald worden bij één van de onderstaande personen.

De volgende personen kunnen de aanmelding verzorgen:

Peter Oud, tel. 06-28533780, [email protected].

Cees Schaap, tel. 06-24460972 , [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk