Jeugd

De vereniging telt ongeveer 120 jeugdleden, variërend in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar. De belangen van de jeugd worden behartigd door de Jeugdcommissie. Deze commissie bestaat uit vijf commissie leden, die zich de volgende taken ten doel stellen: het organiseren van de training, de competitie, de jeugdclubkampioenschappen, diverse toernooien en de racketmiddag op woensdag.

Contributie:
Let op: je kunt alleen lessen volgen indien je een lidmaatschap van de vereniging hebt.
De kosten voor een lidmaatschap bedragen:

Junioren t/m 8 jaar: € 40,00 per jaar
Junioren 9 t/m 12: € 60,00 per jaar (Het betreft het kalenderjaar waarin je 9 gaat worden, peildatum 1 januari)
Junioren 13 t/m 17: € 80,00 per jaar (Het betreft het kalenderjaar waarin je 13 gaat worden, peildatum 1 januari)
Inschrijfgeld: € 15,00 wat eenmalig is.

Onderaan vind je het aanmeldingsformulier waarmee je je kan inschrijven voor het clublidmaatschap bij H.T.V. Assumburg.

De trainingen, voor de jeugd tot en met 12 jaar, worden gegeven middels de richtlijnen van het Tenniskids programma die de KNLTB opgesteld heeft. De kleuren rood, oranje, groen en geel vormen de basis van de indeling van de jeugd. Deze kleuren staan symbool voor de verschillende fasen die de kinderen in het tennis doormaken. Verderop treft u een uitleg aan, over de richtlijnen van het Tenniskids programma. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/wat-is-tenniskids/

De sportpas
De kinderen die deelnemen, krijgen via de sportpas 4 lessen aangeboden. Mochten ze daarna lid worden van HTV Assumburg bedraagt het tarief € 60,-- voor contributie, inschrijfgeld en trainingsbijdrage voor de rest van het seizoen..

Lidmaatschap H.T.V. Assumburg:
Via onderstaand aanmeldingsformulier kan je je inschrijven voor het clublidmaatschap bij H.T.V. Assumburg.
Let wel op: je moet wel lid zijn van de vereniging om deel te mogen nemen aan de tennistrainingen.

De training:
Om de jeugdleden vertrouwd te maken met de tennissport en om hun motivering te stimuleren, is het wenselijk dat de jeugdleden tennistraining volgen bij de Tennisschool Claire Lablans.
• De zomertrainingen vinden plaats bij H.T.V. Assumburg. De wintertrainingen vinden binnen plaats in het Sportcentrum Heemskerk.
• In de kosten van de jeugdtraining zal deels door de vereniging worden bijgedragen. Deze bijdrage is al in het tarief verrekend.
• De tennistrainingen op onze vereniging worden verzorgd door de Tennisschool Claire Lablans.
• De Jeugdcommissie zorgt voor de organisatie van de gehele jeugdtraining. Voor aanmeldingen en vragen over de jeugd en jeugdtrainingen kunt u contact opnemen door een email te versturen sturen naar het volgende email adres: jeugd.htvassumburg@gmail.com
• Jaarlijks worden door de jeugdcommissie, in overleg met de clubtrainer, jeugdspelers geselecteerd, om deel te nemen aan de selectietraining.
• Informatie over de kosten van de training is te vinden op onze pagina Tennisles/Training.

Competitie
De jeugd kan zich opgeven voor de voorjaars- en de najaarscompetitie die onder auspiciën van de KNLTB, het District en de vereniging Tennisstimulering Kennemerland en omstreken worden georganiseerd. De selectiespelers zijn verplicht hieraan deel te nemen.
De inschrijving dient zowel voor de voorjaars- als de najaarscompetitie tijdig plaats te vinden. De jeugd kan zich hiervoor opgeven middels een inschrijfformulier welke zal worden verstuurd per mail of via onze website.                

Jeugd Clubkampioenschappen
Ieder jaar wordt deze door de Jeugd Clubkampioenschappen Commissie georganiseerd. Hier kunnen alle jeugdleden aan deelnemen. Echter voor de selectiespelers is deelname hieraan verplicht.

Toernooien
Er worden per jaar ongeveer 3 à 4 toernooien voor de kinderen georganiseerd zoals onder andere: het openingstoernooi, ouder- kind toernooi en de jeugdclub kampioenschappen.

Racket-middag
Iedere woensdag van 16:30 -17:30 uur is er een racket middag deze wordt verzorgd wordt door Tennisschool Claire Lablans. Dit is een inloopmiddag voor alle jeugdspelers waarbij de mogelijkheid wordt geboden om extra trainingsoefeningen te doen. Deelname is geheel vrijblijvend.

Stickerkaart
De jeugdleden krijgen een stickerkaart. Als deze vol is mogen zij een kleine attentie uitkiezen. Ze kunnen stickers voor hun stickerkaart verdienen bij deelname aan de racket-middag. Ze krijgen dan twee stickers, en als ze vrijspelen krijgen ze één sticker.

Speelrechten
De jeugdleden tot en met 17 jaar hebben het recht om gebruik te maken van de banen om vrij te spelen op:

Maandag t/m vrijdag: - van 14:00-19:00 uur
Woensdag   - van 13:00-18:00 uur
Alle werkdagen  - na 19:00 is het op doordeweekse dagen alleen voor senioren mogelijk om vrij te spelen met uitzondering van de stipjeugdleden.
Zaterdag en zondag: - het gehele weekend mits er geen competitie is.

Op alle dagen en tijden dat jullie speelrecht hebben kunnen jullie op 7 banen tennissen; op baan 8 hebben senioren voorrang. Dit betekent dat de volwassenen jullie niet kunnen afhangen op baan 1 tot en met 7. Baan 3 is meestal bezet door Claire, soms is er een tweede baan in gebruik voor lessen.

Stipjeugdleden
Deze jeugdleden hebben het recht om ook ’s avonds te tennissen. Het betreft de jeugdleden van 16 en 17 jaar. Het afhangbord is hier ook op ingericht.