Taak toezichthouder

12 mei 2020


Naar aanleiding van onze oproep voor toezichthouders hebben we verschillende enthousiaste reacties ontvangen, dank hiervoor!!!

Als vereniging gaan we ervanuit dat iedereen zijn eigen verantwoording neemt om de vereniging niet in diskrediet te brengen met alle consequenties van dien.

Verder wijzen wij jullie graag op de richtlijnen die per mail zijn verstuurd en op de site vermeld staan en op  het park aanwezig zijn. Je kunt alle richtlijnen zoals wij deze vanuit NOC*NSF en de KNLTB hebben ontvangen zelf ook nog eens nalezen via https://corona.knltb.nl/. Indien je twijfelt over de mogelijkheden, vraag het de aanwezige toezichthouder of aan het bestuur. Wij helpen je graag!

Toezichthouder
De toezichthouder is een vrijwilliger die toezicht houd op het tennispark van H.T.V. Assumburg, om de corona-regelgeving conform de adviezen van de KNLTB te handhaven. De toezichthouder zal toezien dat alle regels nauwlettend opgevolgd worden en is namens het bestuur bevoegd tot het nemen van passende maatregelen.
 
Wie kan het doen en wat wordt er van je verwacht?
    • Elke volwassen verenigingsvrijwilliger kan toezichthouder zijn en is een dag(deel) op de club aanwezig
    • Het hek wordt opengedaan door de toezichthouder hij/zij en sluit met zijn/haar eigen tennispas het hek, na de dienst. Het hek blijft open gedurende de trainingen/het vrijspelen. Vergeet dus niet jou tennispas mee te nemen!
    • De toezichthouder ziet toe op dat de regels van het protocol nageleefd worden
    • De toezichthouder controleert en spreekt mensen aan op gedrag indien nodig. De richtlijnen waar de leden zich aan moet houden, zijn duidelijk aangegeven op het park en op de site
    • Op de momenten dat iedereen op de baan staat loop je rond over het park
    • De toezichthouder veegt de baan na afloop of de leden kunnen dat doen als zij gebruik maken van hun meegenomen handdoek en doen deze om het sleepnet om deze zo vast te houden
    • De toezichthouder houdt minimaal 1,5 meter afstand. Bij een ongeval ondersteunt de toezichthouder

Op welk tijdstip is er een toezichthouder dienst nodig?
    • ‘s morgens van 10:00 tot 12:00
    • ‘s avonds   van 18:30 tot 20:30
    • ’s avonds   van 20:30 tot 22:30
 
Staat een toezichthouder-dienst gelijk aan één verplichte bardienst?
Als je je aanmeldt voor een van deze 3 tijdstippen, dan wordt dat als een halve bardienst berekend. Dus 2 keer toezicht houden staat gelijk aan 1 bardienst. Vrijwilligers die op dit moment geen bardienstverplichting hebben kunnen zich uiteraard ook inschrijven.
Heb je interesse? Meld je dan aan of neem dan contact op met: [email protected]l.

Hoe kan ik mij aanmelden als toezichthouder?
    • In het bardienstsysteem zijn de toezichthouder-diensten opgevoerd, net als de bardiensten
    • Deze diensten zijn vanaf nu zichtbaar in de app en op onze website (na inloggen)
    • Een toezichthouder kan zichzelf inschrijven voor de toezichthouder-dienst die hij/zij wil draaien (zie https://www.htvassumburg.nl/HoeBardienstinvullen voor toelichting)
    • De momenten waarop er een toezichthouder aanwezig is, wordt het dubbelen vrijgegeven aan de leden. Zonder een toezichthouder mag er niet gedubbeld worden!

Hoe kan ik zien of er toezichthouder aanwezig is?
    • U kunt zien wie de toezichthouder is via de clubapp

Ten slotte:
Nogmaals, hou je aan bovenstaande regels, zodat iedereen weer lekker kan tennissen. Wij (bestuur, trainers, en toezichthouders) willen niet als politieagent optreden, maar zullen als het nodig is wel optreden. Bij het niet naleven van de regels wordt er gewaarschuwd en anders overgegaan tot wegsturen van het park. Alleen samen zorgen we ervoor dat ‘veilig’ sporten weer mogelijk is.

Ook attenderen wij jullie erop dat handhavers van de Gemeente Heemskerk toezicht houden.
 
We hopen dat met bovenstaande maatregelen iedereen weer lekker kan gaan tennissen en dat er op korte termijn wellicht een volgende versoepeling kan plaatsvinden. 

Namens het bestuur van H.T.V. Assumburg
 

Zijn de tennisballen besmettelijk?
Mocht u zich afvragen hoe het zit met de besmettelijkheid van de tennisballen, klik dan hier voor meer informatie. Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke bewijzen beschikbaar maar de kans op besmetting is minimaal. Belangrijk om de algemene richtlijnen ten aanzien van hygiëne op te volgen.
 

Nieuwscategorieën Corona en onze vereniging

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk