Vacature secretaris

16 november 2018


Beste leden van H.T.V.Assumburg, 
 
Op de ledenvergadering van 8 oktober 2018 heb ik, secretaris van H.T.V.Assumburg, Jan Wentink, aangekondigd dat ik per 4 februari 2019 mijn functie neerleg. 
Ik ben dan 9 jaar als secretaris werkzaam geweest voor H.T.V. Assumburg. 
 
Het bestuur van HTVA is nu op zoek naar een nieuwe secretaris (M/V). 
 
Functieomschrijving:
 • De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur. 
 • Hij of zij is het aanspreekpunt voor de vereniging en fungeert als postadres. 
  Ook het e-mailverkeer voor de vereniging loopt via de secretaris. 
 • Stelt, in overleg met de voorzitter, de agenda vast van bestuursvergaderingen (meestal 6 keer per jaar) en verstuurt de uitnodigingen.
 • Maakt en verspreidt de notulen van deze vergaderingen onder de leden van het bestuur. 
 • Houdt het verenigingsarchief bij.
 • Geeft mutaties in de verenigingsgegevens en bestuursleden door aan de KNLTB en Kamer van Koophandel.
 • Is contactpersoon vanuit het bestuur voor de ledenadministratie. 
 • Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur.
   
  Wij hopen dat deze bestuursfunctie met spoed kan worden ingevuld.
  Graag komen we dus in contact met leden die deze functie op zich willen nemen.
  De komende drie maanden is er dan nog voldoende tijd om u in te werken.
  De huidige secretaris zal dat graag doen.
   
  De secretaris wordt nu bijgestaan door de ledenadministrateur, Cees Schaap.
  Misschien is er nog wel iemand die de nieuwe secretaris kan/wil bijstaan, b.v. als notulist van vergaderingen.
   
  Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Jan Wentink, telefonisch te bereiken op 0251239454/0628819727 of via e-mail: [email protected].  
   
  L.J.Venus, voorzitter HTVA. 
  J.T.Wentink, secretaris HTVA.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk