Jeugd training

Trainingen:
Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af. Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training en daarom neemt training een belangrijke plaats in. Voor de start van het seizoen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de training.
Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen voor wat betreft dagen, tijden en spelerscombinaties (dat laatste echter alleen als het niveau vergelijkbaar is). Aan de trainingen zijn kosten verbonden, die u verderop terug kunt vinden.