De belangrijkste en opvallenste regels

 • Wist je dat je de dubbelopstelling gedurende de dag nog mag aanpassen?
 • Hoelang moet je wachten als het regent?
 • Wist je dat je op niet-gravel eenmaal een onterechte ‘call’ mag doen zonder gestraft te worden?

Hierbij een samenvatting van de belangrijkste en opvallendste regels voor de competitie.
Als er tijdens de competitie onduidelijkheden tussen teams ontstaan, kunnen het wedstrijdbulletin en het competitie reglement helpen. Teams die er gezamenlijk niet uitkomen, kunnen overleggen met de competitieleider van de ontvangende vereniging. Wanneer zij niet tot een oplossing komen, kan de Verenigingscompetitieleider (VCL) telefonisch contact opnemen met de KNLTB op onderstaande tijden:

 • Vrijdagavondcompetitie 18.30 tot 20.30 uur
 • Zaterdagcompetitie 09.00 tot 14.30 uur
 • Zondagcompetitie 09.30 tot 17.00 uur

Voor de voorjaarscompetitie gelden de volgende reglementen en bulletins:

Onderaan dit artikel vind u deze zaken als pdf bijgesloten.

Onderscheid wedstrijd en partij

 • Competitiewedstrijd: een wedstrijd van de bestaande uit een aantal competitiepartijen. Met je team speel je dus een wedstrijd.
 • Competitiepartij: een partij die deel uitmaakt van een competitiewedstrijd. Een speler of dubbelcombinatie speelt een partij.

Opstelling vastleggen én aanpassen
De beide aanvoerders zijn verplicht vóór het begin van de competitiewedstrijd de teamopstelling digitaal uit te wisselen. In de teamopstelling mogen in de enkelspelpartijen alleen spelers worden opgenomen die op dat moment daadwerkelijk aanwezig zijn, tenzij met goedvinden van de aanvoerders hiervan wordt afgeweken.
Uiterlijk tot 15 minuten voor aanvang van de eerste dubbelspelpartij van de dag kan de aanvoerder de teamopstelling wijzigen. Nieuwe spelers mogen aan de opstelling worden toegevoegd.

Invallen bij een ander team
Een speler mag in een team meespelen als hij/zij niet méér dan eenmaal in een hoger team heeft gespeeld. Maar wat is dan een hoger team?
Om te bepalen wat als hoger team wordt gezien, zal de gepubliceerde klassenvolgorde in het wedstrijdbulletin van de betreffende competitie geraadpleegd moeten worden. Als het verschil tussen de betreffende teams conform de klassenvolgorde meer dan 2 punten is, dan is er sprake van een hoger (en lager) team en geldt bovenstaande basisregel (zodra iemand meer dan 1x hoger heeft gespeeld, mag hij/zij daarna niet meer lager spelen).

Regels omtrent invallen: de feiten op een rij

Regen
Wanneer een competitiewedstrijd wegens weersomstandigheden niet op tijd kan beginnen of is onderbroken, zijn beide teams verplicht te wachten tot de omstandigheden zodanig wijzigen dat spelen mogelijk is. Indien dit twee uur na onderbreking/de officiële begintijd nog niet het geval is, behoeft met de wedstrijd niet hervat/begonnen te worden.

Inhalen
Een afgebroken of niet gespeelde wedstrijd moet uiterlijk op de eerstvolgende inhaaldag worden (uit)gespeeld. Indien een wedstrijd niet wordt (uit)gespeeld, dan wordt de tussenstand omgezet in een eindstand.
Controleer bij de competitieleider of er banen beschikbaar zijn voordat de inhaalwedstrijd gepland wordt. Andere teams kunnen echter ook al wedstrijden hebben gepland op die datum waardoor er geen banen meer beschikbaar zijn.

Boete bij te laat invoeren uitslagen
De aanvoerder van de ontvangende team is verplicht direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, voor het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. Dit geldt ook voor niet gespeelde of afgebroken wedstrijden.
Het niet tijdig verwerken van de uitslagen wordt door de KNLTB bestraft met een boete. Dit omdat de overige teams in de afdeling recht hebben te weten wat de actuele stand van zaken in de afdeling is. De boete is voor rekening van de aanvoerder.
Heb je problemen met het invoeren van de uitslagen, neem dan direct contact op met de competitieleider

Geen aanvangstijd bekend
Reglementair is een VCL verplicht om uiterlijk 8 dagen vóór de betreffende speeldag de uitnodiging digitaal te hebben aangemaakt. Indien deze informatie niet vóór de gestelde termijn is doorgegeven:

 • dient de aanvoerder van het bezoekende team contact op te nemen met de VCL van het thuisspelende team. Deze VCL zal dan de begintijd schriftelijk aan de aanvoerder moeten bevestigen. . Deze VCL zal dan schriftelijk aan de aanvoerder de begintijd moeten bevestigen.

Op tijd aanwezig/beginnen

 • Indien een team op de bedoelde begintijd nog niet aanwezig is, wordt dit team geacht niet te zijn opgekomen, tenzij er sprake is van overmacht.
 • Indien een team door deze overmacht echter wel binnen een half uur na deze begintijd alsnog verschijnt, dient de competitiewedstrijd zo spoedig mogelijk te worden begonnen.
 • Indien een team een half uur na de bedoelde begintijd nog niet aanwezig is, mag het andere team het terrein verlaten. De aanvoerder van het wel aanwezige team dient hiervan melding te maken.
 • Indien de ontvangende vereniging uiterlijk één uur na het vastgestelde aanvangstijdstip van de competitiewedstrijd geen baan beschikbaar heeft gesteld voor de betreffende wedstrijd, mag het bezoekende team het terrein verlaten. De aanvoerders van beide teams dienen hiervan melding te maken bij de VCL. De VCL beslist of de wedstrijd aan het bezoekende team gewonnen wordt gegeven of opnieuw wordt vastgesteld.

Inspelen/rust

 • Spelers hebben het recht op een inspeeltijd van 5 minuten.
 • Bij onderbreking van een partij ten gevolge van weersomstandigheden of overmacht geldt dat wanneer deze onderbreking:
  • minder dan 15 minuten heeft geduurd geen recht bestaat op inspeeltijd;
  • minimaal 15 maar minder dan 30 minuten heeft geduurd recht bestaat op een inspeeltijd van 3 minuten;
  • 30 minuten of langer heeft geduurd recht bestaat op een inspeeltijd van 5 minuten.
 • Een speler heeft na het beëindigen van een partij recht op 30 minuten rust.
 • Als een partij niet kan worden begonnen doordat één of meer spelers niet binnen vijftien minuten speelklaar is, na daartoe te zijn opgeroepen door de aanvoerder van het ontvangende team of de VCL kan het andere team die partij opeisen.

Op andere datum spelen
Verenigingen kunnen overeenkomen een competitiewedstrijd geheel of gedeeltelijk eerder te spelen dan de bedoelde datum, dus niet later. Uitzondering hierop zijn de jeugdcompetities, die mogen wel later gespeeld worden. Let op dat hier wel regels aan zijn verbonden en dient altijd te worden overlegd met de VCL.

De tennispartij zelf

 • Iedere speler is verantwoordelijk voor alle beslissingen aan zijn kant van het net.
 • De speler moet onmiddellijk nadat de bal de grond buiten de lijn heeft geraakt ‘uit’ of ‘fout’ roepen
 • Bij twijfel moet de speler zijn tegenstander het voordeel van de twijfel geven
 • Op niet-gravelbanen of soortgelijk geldt: Als een speler ten onrechte een bal ‘uit’ geeft en zich dan realiseert dat de bal ‘in’ was, moet het punt de eerste keer worden overgespeeld, tenzij de bal voor hem onbereikbaar was (een ‘scorend punt’), in welk geval het punt voor de tegenstander is. Bij elke volgende onterechte ‘uit’ call verliest de betrokken speler het punt.
 • Alleen de balafdruk van de laatste slag van een slagenwisseling mag worden gecontroleerd.

Regel voor teams die 5 partijen spelen
Indien bij een wedstrijd bestaande uit 5 partijen een ploeg onvolledig opkomt, mogen de enkelspelspelers niet samen dubbelen.

Wedstrijdbulletin knltb voorjaar 2020.pdf Tennispelregeld 2020.pdf Competitiereglement 2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059