Baanreglement

Baanreglement HTVA

Om het vrij spelen in goede banen te leiden hebben we een aantal regels, waar eenieder zich aan dient te houden. Daarmee houden we het voor alle leden overzichtelijk en voorkomen we onnodige discussies over het gebruik van de banen. Leden die regels uit dit reglement niet naleven kunnen hierop worden aangesproken door medeleden. Indien dit niet leidt tot naleving door de “overtreder”, kan deze door het bestuur worden aangesproken op zijn of haar gedrag. In het uiterste geval is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen en het betreffende lid de toegang tot het tennispark ontzeggen.

Hoofdregels

 • Voel je/u een echt Assumburglid. Draag je/uw steentje bij om met elkaar de club goed te laten draaien en om de Sportiviteit, Gezelligheid en Prestatie in stand te houden. De club maakt ook graag gebruik van jouw/uw ondersteuning als vrijwilliger.
 • Team: gedraag je als een teamspeler: scheld niet op je medespelers, of op de tegenstander.
 • Wedstrijd: speel een tenniswedstrijd op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag tegenover je medespelers, je tegenstander en tegenover de scheidsrechter als deze aanwezig is.
 • Sportief gedrag: Onder sportief gedrag wordt verstaan dat je je medespeler, tegenstander, trainer, coach en mede clublid met respect benaderd. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld. Ook het opzichtig gooien met rackets in of buiten de tennisbaan valt hieronder.
 • Supporter: Moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd vanachter de hekken. Dit geldt ook voor de wedstrijden van de jongste jeugd.
 • a. Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg vrij is om andere auto’s door te laten.
 • b. Fiets: zet de fiets in het fietsenrek. Fietsen die bij het clubhuis staan, worden weggehaald.
 • Complex en clubhuis: houdt met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je/u de baan verlaat. Blikjes en flesjes zijn verboden om achter te laten op de tennisbaan. Gooi afval in de prullenbakken die rondom baan en het tennispark bevinden.
 • Honden: Houd uw/je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als uw/je hond onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet.
 • Roken: en sport gaan eigenlijk niet samen. Roken is verboden in alle openbare ruimten en de horeca sinds oktober 2014, dus ook bij ons in baan 9. Probeer daarom zo min mogelijk te roken rondom het clubhuis en langs de banen. Ruim de sigaretten afval op in de daarvoor bestemde bakken. Let op de ‘verboden te roken tijden’. Deze regel geldt tijdens de speelrechten van de jeugd en tijdens de competitie of toernooien waarbij onze jeugd actief aan het tennissen is.
  De jeugdleden tot en met 17 jaar hebben het recht om gebruik te maken van de banen om vrij te spelen van 14:00-19:00 uur

Toegang tot de banen

 • De banen zijn in principe van 1 april tot eind oktober bespeelbaar.
 • Indien er grote plassen op de banen ligt of mogen de banen niet worden bespeeld, aangezien dit schade aan de banen kan veroorzaken.
 • Toegang tot de banen hebben de leden van tennisvereniging H.T.V. Assumburg die in het bezit zijn van een geldige lidmaatschapspas. Ook introducés van leden hebben toegang tot de banen indien de regels voor introducés zijn opgevolgd.
 • De vereniging beschikt over een zogenaamd elektronisch afhangbord dat in de hal van het clubgebouw is geplaatst.
 • Afhangen via het afhangbord is altijd verplicht voor elke speler/speelster.
 • Het elektronische afhangsysteem geeft de eerstvolgende vrije baan aan en deelt automatisch enkelpartijen of drie personen op een baan in voor een half uur en dubbels (vier personen) voor 45 minuten.
 • Er mag alleen worden getennist op de baan, die door de computer wordt toegewezen.
 • Als er na het verstrijken van de speeltijd van drie kwartier geen andere spelers zich melden voor de baan waarop wordt gespeeld, kan worden doorgespeeld totdat de baan wel wordt opgeëist.
 • Van alle leden wordt verwacht dat zij dit Reglement sportief en met wederzijds respect hanteren
 • Introduceren
  Introduceren is alleen mogelijk onder begeleiding van minimaal 1 Assumburg-lid van maandag t/m vrijdag en in het weekend indien er geen evenementen zijn gepland en/of er een baan beschikbaar is.
 • De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op gravel banen (met niet te grof profiel). De tennisschoenen dienen zoveel mogelijk ontdaan te zijn van vuil zoals bijvoorbeeld modder.
 • Gebruikers de banen worden geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het bestuur aangestelde functionarissen.
 • “Bal over” wordt pas geroepen na afloop van de rally op de baan waar de bal is beland.

Speeltijden

 • Vrij spelen is mogelijk op banen die niet in gebruik zijn voor trainingen, competitietennis of (interne) toernooien.
 • Er zijn speciale uren voor de jeugd, de senioren en algemene uren.
 • De jeugduren zijn maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 19.00. De jeugd heeft speelrecht, senioren mogen alleen afhangen als er geen aanbod is.
 • Na 19:00 is het op doordeweekse dagen alleen voor senioren mogelijk om vrij te spelen met uitzondering van de stipjeugdleden. Stipjeugdleden hebben het recht om ook ’s avonds te tennissen. Het betreft de jeugdleden van 16 en 17 jaar. Het afhangbord is hier ook op ingericht.
 • De senioruren zijn maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 22.15 uur. Alleen de senioren hebben speelrecht, de jeugd mag alleen afhangen als er geen aanbod is.
 • Algemene uren zijn alle andere uren en de uren op feestdagen, ieder lid heeft dan speelrecht.

Reserveren baan

 • Voor het reserveren van de banen wordt gebruik gemaakt van het KNLTB-afhangsysteem.
 • De speeltijd voor dubbelspel is 45 minuten en voor het spelen met twee of drie personen is dat 30 minuten.
 • Men mag uitsluitend een baan reserveren, wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is.
 • Wanneer een speelperiode nog niet verstreken is, is het niet toegestaan om te reserveren voor een andere speelperiode.
 • Het is niet toegestaan om te reserveren met andermans tennispas.
 • Wanneer uw speelperiode verstreken is en zich geen andere spelers melden voor uw baan, mag u doorspelen. Dit echter zonder de tijdklok op het KNLTB afhangbord te verzetten, zodat duidelijk is dat u heeft kunnen doorspelen.
 • Het kan natuurlijk voorkomen dat de banen al voor volgende periodes van 30 c.q. 45 minuten gereserveerd zijn. Men mag dan verder aansluitend reserveren, maar moet wel op het park aanwezig blijven.
 • Als de wachttijden langer zijn dan 1 uur is het voldoende wanneer één van de spelers blijft wachten.

Zorg voor de banen en baanonderhoud

 • Het is niet toegestaan te roken op de banen.
 • Klim niet tegen en over de hekken rondom de banen.
 • Laat geen afval slingeren op de banen. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken op het park.
 • Na het spelen zijn de spelers verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Bij het vegen dienen de aanwijzingen zoals weergegeven op de bordjes bij de toegang tot de banen te worden nageleefd.
 • De verlichting op de banen mag tot uiterlijk 23.00 uur blijven branden, behouden tijdens toernooien, competities e.d. H.T.V. Assumburg wil uiteraard aansluiten op minimale verspilling van energie.
  Daarom worden niet zomaar alle banen verlicht maar zal steeds gekeken worden naar gebruik.
 • Toegang tot park, wanneer het toegangshek is gesloten, hebben alleen leden met een geldige ledenpas. Bij de ingang van het park en naast de deur van het clubhuis zijn daarvoor kaartlezers aangebracht.
 • Ieder lid dat als laatste het park verlaat is verplicht te controleren of het clubhuis is afgesloten. Dit geldt niet alleen aan het eind van de dag maar in voorkomende gevallen ook overdag. De laatste die het clubhuis verlaat dient tevens het alarmsysteem in werking te stellen.
 • In het clubhuis Baan9 geldt een rookverbod.
 • Alle (on)roerende goederen zijn eigendom van H.T.V. Assumburg. Het is ten strengste verboden eigendom van HTV Assumburg te beschadigen en of te vernielen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059