Lidmaatschap

Algemeen
Wilt u graag en gezellig tennissen? Wordt dan lid van H.T.V. Assumburg !!!

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U kunt zich voor het lidmaatschap aanmelden bij de ledenadministratie:
de heer C. Schaap
Hertogenven 74
1963 RG Heemskerk
tel: 06-24460972
e-mail: [email protected]

Voor een inschrijfformulier is het niet nodig dat u belt.

Tegelijk met het formulier moet u een pasfoto inleveren. Deze zal worden ingescand om op uw ledenpas geplaatst te worden.
U kunt uw pasfoto ook digitaal aan de ledensecretaris sturen.
Zonder pasfoto kan uw inschrijving niet in behandeling worden genomen!

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,--

Heeft de vereniging het maximum aantal leden bereikt (800), dan wordt u in volgorde van aanmelding op de wachtlijst geplaatst.

Hieronder vind u het inschrijformulier.

Inschrijfformulier HTV Assumburg .pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0251-230910

Address

Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk
Nederland