Racketavond

WOENSDAGAVOND = RACKETAVOND

De racketavond is bij uitstek de geschikte gelegenheid voor nieuwe leden om kennis te maken met de vereniging.
Maar ook voor veel gevestigde leden is deze tennisavond een aanrader !
Met name voor de nieuwelingen is het fijn als er, naast gezelligheid, ook enige regie kan worden geboden.

Even voorstellen, ik ben Nico Kemp en organiseer deze avond al zo’n 15 jaar.

Voor een goed verloop van de avond wil ik vragen uw tennispasje mee te nemen.
Dat maakt het mij makkelijk om een goede mix van dames, heren en speelsterkte samen te stellen. Verder voorkomt het ook dat spelers onevenredig vaak worden uitgeloot bij overbezetting van de banen.

Nog enkele bijzonderheden:

De Racketavond begint om 19:30 uur.
Dat wil zeggen dan start de eerste ronde dus probeer als het even kan wat eerder te komen.
Uiteraard kunt u ook op een later tijdstip invoegen bij een van de volgende rondes, die telkens op het hele en halve uur beginnen.
Bij voldoende belangstelling begint de laatste ronde om 22.30 uur.

Telkens na een speelperiode van een half uur geef ik een signaal om bij elkaar te komen voor de nieuwe indeling. Zolang u wilt blijven spelen blijft uw pasje liggen op de indelingstafel. U neemt uw pasje pas weer terug als u voor uw laatste partijtje de baan op gaat.
Er is geen vaste pauze, iedereen bepaalt zelf wanneer hij / zij een ronde wenst over te slaan of wenst te stoppen.

Genoeg geregel zou ik zeggen.
Ik hoop op een flinke opkomst.
We gaan er weer een gezellige avond van maken.
Ik heb er in ieder geval zin in.
Voor de datum van de éérste racketvond, meestal begin april, zie de kalender.
Nico Kemp

Even wat algemene spelregels voor de RACKETAVOND:

De racketavond gaat, uitgezonderd de weken van het open toernooi, de clubkampioenschappen en extreme weersomstandigheden, altijd door.
Elk lid van onze Tennisvereniging Assumburg is gerechtigd deel te nemen.
Vanaf heden zijn ook jongeren van 15 jaar en ouder van harte uitgenodigd mee te doen met de racketavond.
Het doel van de racketavond is dat elk lid - dus ook en vooral voor de nieuwe leden - de gelegenheid krijgt zonder rang- of standsverplichting deel te nemen aan een tennispartij, waarbij meer gelet zal worden op sfeer en integratie dan op spelresultaat.
Bij onvoldoende belangstelling op een avond worden de banen 7 en 8 beschikbaar gesteld voor vrijspelen, met dien verstande dat indien de belangstelling gedurende de avond toeneemt ook deze banen weer aan de racketavond toevallen.
Mocht in de loop der tijd blijken dat de belangstelling afneemt, dan zal de beschikbaarheid van de banen op de woensdagavond onder de aandacht worden gebracht via onze website op het prikbord in Baan9.
Bij de samenstelling van een groep spelers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de sterkte, waarbij niet ontkomen kan worden aan het feit dat dit niet altijd zal lukken.
Een belangrijke factor hierin is het aantal en de diversiteit van speelsterkte van de deelnemers.
Maak er een gezellige tennisavond van!

Samenvattend:
de racketavond is er voor iedereen en gaat, uitgezonderd de weken van het open toernooi, de clubkampioenschappen en extreme weersomstandigheden, altijd door.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0251-230910

Address

Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk