Bestuur

Het bestuur van H.T.V. Assumburg

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Deze drie leden vormen samen met dagelijks bestuur van H.T.V. Assumburg. Dit wordt ook wel aangeduid als DB.

Het algemene bestuur bestaat uit Technische Commissie (TC), Jeugdcommissie (JC), Baan 9 commissie en Parkcommissie.

De bestuursleden zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van tennisvereniging Assumburg. Daarbij heeft ieder bestuurslid één of meerdere aandachtsgebieden waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Bij de uitvoering van hun taken worden de bestuursleden ondersteund door diverse leden die in commissies of individueel op verschillende terreinen werkzaamheden uitvoeren.

Voorzitter
De voorzitter is binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor het formuleren van het beleidsplan. Daarnaast heeft de voorzitter representatieve taken, zowel binnen de vereniging als richting externe instanties.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en het afleggen van verantwoording daarover. Voor de ledenadministratie en de contributie inning wordt de penningmeester ondersteund door de ledenadministrateur.

Secretaris
De secretaris is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de administratieve vastleggingen in de breedste zin van het woord. De secretaris plant vergaderingen van bestuur en leden en zorgt voor agenda’s voor en notulen van deze vergaderingen. De secretaris zorgt tevens voor in- en uitgaande correspondentie van de vereniging en het archiveren van alle “algemene” documenten met betrekking tot de vereniging.

Technische Commissie
De voorzitter van de Technische Commissie houdt zich bezig met de vormgeving en het bevorderen van de beoefening van de tennissport zoals lessen, toernooien en competities.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten die georganiseerd worden. Je bent jeugdlid tot en met je 17de. In het jaar dat je 18 wordt, ben je senior. Bij onze vereniging hebben we een subcategorie gemaakt voor de leden van 18 t/m 21 jaar. In deze periode geven we jullie nog een klein beetje begeleiding.

Baan 9 commissie
De voorzitter van de Baan 9 commissie is het aanspreekpunt voor de bar, keuken, inkoop, bar financiën, contracten met leveranciers en regel- en wetgeving. Ook wordt er zorg gedragen voor een efficiënt bardienstschema. Dit kan de Baan 9 commissie niet alleen, daarom draaien seniorleden 2 á 3 keer per tennisseizoen een bardienst.

Parkcommissie
De voorzitter Parkbeheer is binnen de vereniging eindverantwoordelijk voor alle zaken die verband houden met het onderhoud van de gravelbanen.

  Bestuur  
 

Vacant - Voorzitter

Stuur e-mail
Sjoerd Niesten en Chris Boele - Penningmeester Stuur e-mail
Simone van Duivenvoorde en Jaap Jan Kleef - Secretaris Stuur e-mail
  Vacant - Technische commissie Stuur e-mail
Linda Goudkade - Jeugdcommissie Stuur e-mail
  Vacant - Baan9commissie Stuur e-mail
Maurice Brethouwer - Parkcommissie Stuur e-mail
     
  Overig  
Cees Schaap - Ledenadministratie Stuur e-mail
Leonie Kleef - Leonie Sinnige
Competitie
Stuur e-mail
Jaap Jan Kleef - Sponsoring Stuur e-mail
Andries Toutenhoofd en Paul Duin- Inkoop bar (baan9) Stuur e-mail
Peter Oud - Webmaster Stuur e-mail

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059