Gebruikinstructie gravelbanen

Wat is een gravelbaan?
Een gravelbaan is gemaakt van gemalen baksteen en is één van de traagste ondergronden in de tennissport. Het Grandslam toernooi ‘Roland Garros’ wordt onder andere op deze ondergrond gespeeld. De opbouw van een gravelbaan bestaat uit 2,5 cm gravel, 10 cm lavakorrel en circa 25 cm zandgrond. Deze baansoort bestaat dus voor 100% uit natuurlijke materialen. Gravel staat bekend om haar prettige speeleigenschappen en is favoriet onder vele tennissers. Zo kun je er goed op glijden en is de stuitkracht van de bal hoog, waardoor het eenvoudiger wordt de bal te bereiken en terug te slaan. Dat is dan ook één van de redenen waarom Grandslam toernooi ‘Roland Garros’ bekend staat om de vele lange rally’s die daar gespeeld worden.

Beregening gravelbaan
In tegenstelling tot veel andere baansoorten moet een gravelbaan regelmatig beregend worden. Vooral bij warme en zonnige perioden is een sproeibeurt erg belangrijk. Anders zal de gravelbaan ‘verpoederen’ en zal er een zandbak ontstaan, waar niet meer normaal op getennist kan worden. Het is dan ook van groot belang een goed sproeibeleid te voeren.
De gravelbanen zijn aangesloten op een sproeisysteem. Er wordt de gehele week automatisch gesproeid.

Wanneer sproeien?
Als de baan stoffig is en de wind gravel doet opwaaien. Ook bij het vegen van de baan waaien flinke wolken gravelstof op. Men moet sproeien als de baan zeer licht van kleur is. Een goed gesproeide gravelbaan moet donkeroranje/rood zijn. Als tijdens wedstrijden en toernooien de gravelbanen onvoldoende vochtig zijn (ten zien aan een licht rode kleur) dienen de banen handmatig te worden gesproeid. Sproei alleen op een geveegde baan. Of de gravel vochtig genoeg is kun je zien aan de kleur. Bij voldoende vocht kleurt de gravel donkerrood. Dus sproeien, ook eventueel plaatselijk, als de baan niet overal de juiste kleur heeft. Op iedere baan treft u een slang aan om de baan zelf handmatig te sproeien. 

Hoe om te gaan met een gravelbaan?
Iedere tennisser zal rekening moeten houden met het bespelen van een gravelbaan. Het is van belang te weten waar men mee bezig is en te spelen op gravel. In het begin van het seizoen, dus na de winterperiode, dient men zich bewust te zijn dat een gravelbaan in het begin nog erg zacht zal zijn. De groundsman zal in deze tijd de banen met regelmaat egaliseren en rollen met een wals. Er zullen regelmatig gaten en kuiltjes in de baan worden gelopen. Men moet het uitgelopen gravel met de voet terugschuiven en aanstampen. Is men klaar met tennissen dient men de baan te slepen met het sleepnet. De spelers die na u komen willen immers ook graag spelen op een goed achtergelaten gravelbaan. Daarnaast zorgt het slepen ervoor dat het losgelopen gravel weer verdeeld wordt over de baan.

Banen zomer en winterklaar maken.
Het beheer en onderhoud van het tennispark worden verzorgd door de Parkcommissie. 
De commissie is verantwoordelijk voor:
- Zomer en winterklaar maken van park en 8 tennisbanen.
- Door het seizoen heen onderhoud aan de tennisbanen (Groundman).
- Dagelijks onderhoud clubgebouw en groenvoorziening.
- Onderhoud clubgebouw en diverse installaties.
- Sleutelbeheer

Het gebruik van de tennisbanen
Om de banen in goede conditie te houden, verwachten wij van onze leden dat de volgende regels worden nageleefd:

  • In het begin en ook tijdens het seizoen ieder half uur slepen, ook als u niet wordt afgelost, dit voorkomt kuilen in de nog zachte tennisbanen. volgens de daartoe aangegeven richtlijnen, ook naast en achter de banen vegen. Vergeet hierbij ook niet de witte lijnen schoon te vegen.
  • Regenplassen op de banen nooit en te nimmer trachten te verwijderen met bezems, sleepnetten of andere hulpmiddelen.Opmerking: Slechts in uiterste noodgevallen (competitie, toernooien e.d.) worden regenplassen verwijderd. dit dient te gebeuren met de daarvoor bestemde sponsen die aanwezig zijn bij het clubgebouw.
  • In het begin van het seizoen kan het nog voorkomen dat er nachtvorst in het gravel zit waarmee rekening moet worden gehouden, de banen dan nog niet betreden tot de vorst geheel is verdwenen.
  • Geen rommel, zoals deksels en lege ballenblikken, flesjes e.d. op de banen achterlaten. Overal staan vuilnisbakken, deponeer het daarin en laat een ander hier niet voor opdraaien.
  • Als u tijdens het tennissen bijvoorbeeld loszittende lijnen, netten e.d. constateert geef dat dan direct door aan één van de leden van de parkcommissie.
  • Geen sleepnetten op de sproeikoppen achterlaten of tijdens het sproeien de sproeikoppen blokkeren, daar er dan onherstelbare schade optreedt.

    Dank u wel namens de parkcommissie HTV Assumburg

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 24174866

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059