Info inschrijven voor bar- en of schoonmaakdienst 2019 

Nieuw aanspreekpunt
Met ingang van dit seizoen gaat Simone van Duivenvoorde de bar- en schoonmaakdiensten indelen en coördineren. Heeft u vragen en/of opmerkingen, stuur een e-mail naar [email protected].

Aantal keer bardienst en/of schoonmaakdienst
HTV Assumburg exploiteert een bar in eigen beheer. Leden ouder dan 18 jaar vervullen minimaal twee keer een bar- en/of schoonmaakdienst per seizoen. Indien men hier niet aan kan voldoen bestaat de mogelijkheid de bar- en of schoonmaakdienst af te kopen. Zie alinea Afkopen bar- en of schoonmaakdienst.

Om tot een volledige bardienstbezetting te komen zullen ook dit seizoen de competitieteams een extra bardienst draaien tijdens de competitie. De aanvoerders zullen hierover worden geïnformeerd. De Racketavondcommissie zal op woensdagavond niet alleen de racketavond organiseren en indelen, maar zal ook zorg dragen voor de barbezetting. Mede hierdoor hebben we dit seizoen weer een bijna volledige bezetting kunnen realiseren.
 
Betaling in de kantine
De "cashless kantine" is sinds vorig seizoen al redelijk ingeburgerd. Er kan alleen nog maar worden afgerekend met Knltb-pas, pin-pas of HTVA Teampas (alleen tijdens de competitie). Ook bestaat er de mogelijkheid om met de KNIP-app te betalen. Betaling met knltb-pas geniet de voorkeur boven de pin-pas, aangezien er geen transactiekosten berekend worden bij betaling met KNLTB-pas. Op de clubwebsite staat onder "Over de vereniging" en "Bardiensten" de "Cashless Kantine", hoe de KNLTB-pas kan worden opgewaardeerd. Graag aandacht hiervoor.
 
Inschrijven diensten
Vanaf donderdag 14 maart 2019 om 23:59 uur staat de inschrijving voor de bar- en of schoonmaakdienst open. Aanmelden kan door op de volgende link Dienstenplanner KNLTB.Club te klikken. Het invullen van de Dienstenplanner is niet moeilijk en wijst voor zich. Er is een handleiding(pdf) beschikbaar op de clubwebsite onder "Over de vereniging"  - "Bardiensten"  en onder aan  " Informatie en handleiding over Bar- en Schoonmaakdiensten”.
 
Let op: Een foutief ingevulde bardienst(en) kunt u zelf niet verwijderen. Vul eerst een nieuwe correcte bardienst in en stuur een email naar [email protected] met het verzoek om de foutieve bardienst te laten verwijderen. U ontvangt een bevestiging als de foutieve dienst is verwijderd!
 
Net als voorgaande jaren is het ook mogelijk om u in te schrijven voor bardienst en/of schoonmaakdienst bij het ophalen van uw pasje.
De uitreiking van de KNLTB-spelerspassen is op vrijdag 22 maart van 19:00 – 21:00 en zaterdag 23 maart van 09:00 – 13:00 uur. Ook dit jaar geldt: geen bar- en of schoonmaakdienst ingevuld of afgekocht, dan ook geen pasje!

Dubbele bardienst
Onderstaande bardiensten worden gerekend als dubbele bardienst(2 punten).

EVENEMENT DATUM TIJD
#doesmee Zaterdag 15 juni 19:00 uur - Sluit
Open Assumburg Zaterdag 3 aug 20:00 uur - Sluit
  Zondag 4 aug 20:00 uur - Sluit
  Maandag 5 aug 20:00 uur - Sluit
  Dinsdag 6 aug 20:00 uur - Sluit
  Woensdag 7 aug 20:00 uur - Sluit
  Donderdag 8 aug 20:00 uur - Sluit
  Vrijdag 9 aug 20:00 uur - Sluit
  Zaterdag 10 aug 20:00 uur - Sluit
 
Let op: in tegenstelling tot de eindtijd in de Dienstenplanner (23:59 door beperking in planningssoftware) wordt een aanwezigheid tot sluiting verondersteld.

Schoonmaakdiensten
Ook dit jaar kunt u inschrijven voor een schoonmaakdienst in plaats van bardienst. Deze schoonmaak wordt 11 keer in groepjes van drie personen uitgevoerd. Een bardienst van 1 punt staat gelijk aan 1 schoonmaakdienst. De schoonmaak dient plaats te vinden in een daarvoor aangewezen week (week 13-15-18-21-24-27-30-33-37-40-45). Wannéér in die week bepaalt de groep zelf. Maar uiteraard niet tijdens de competitie of een toernooi of op een drukke avond. In de Dienstenplanner kunt u inschrijven op de maandag in de desbetreffende week (Schoonmaak in week). Dit betekent niet dat u op maandag verplicht bent om schoon te maken, immers u bepaalt zelf in onderling overleg een tijdstip in die week! 
 
Een schoonmaakinstructie ligt in een lade achter de bar. Indien nodig zal één van de commissieleden bij de aanvang aanwezig zijn om  aanwijzingen te geven en de schoonmaakmiddelen beschikbaar te stellen. Aanmelden als groep geniet de voorkeur, bijvoorbeeld drie leden van een team, drie gezinsleden, enz.  In geval dat de schoonmaakploeg uit individuen bestaat en het moeilijk wordt om een dag te bepalen is het ook een optie dat de één de keuken/bar doet en de ander op een andere dag de ramen ect.. 
 
Ruilen bar- en of schoonmaakdienst
Bij verhindering  dienen clubleden zelf voor vervanging te zorgen. De Bardienstcoördinator kan hier niet in bemiddelen. Op verzoeken telefonisch of per e-mail wordt niet gereageerd.

Voorinschrijving van diensten
Met uitzondering van de dubbele bardiensten is het niet mogelijk voorinschrijvingen te registreren of voorkeursdata door te geven aan de Bardienstcoördinator.
De Bardienstcoördinator behoudt het recht inschrijvingen op genoemde bardiensten te wijzigen met als doel een optimale barbezetting te realiseren.
 
Afkopen bar- en of schoonmaakdienst
Indien u  de bar- en of schoonmaakdiensten niet kunt vervullen bestaat de mogelijkheid de verplichting af te kopen. Maak voor 22 maart 2019 €75,00 over op rekeningnummer NL72 RABO 0326 2600 05 t.a.v. HTV Assumburg. Vermeld hierbij initialen, achternaam en bondsnummer. 

Niet verschijnen op bar- en of schoonmaakdienst
Op het niet vervullen van een ingeschreven bar- of schoonmaakdienst staat een boete van € 40,00 per dienst.
Handleiding (bar)diensten invullen_2019.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk