Informatie inschrijven voor bar- en/of schoonmaakdiensten 2020 

De pasjes zijn 2 jaar geldig, dus dit jaar hoeven er geen pasjes opgehaald te worden. Toch willen wij als vereniging het wel mogelijk maken dat je je kunt inschrijven voor een bardienst op de vereniging.  Dit zal zijn in baan 9 op zaterdag 21 maart van 10:00 – 12:00 uur.
 
NIEUW! Na sluiting bardienstplanning automatisch indelen bardiensten.
De bardienstplanning zal open staan tot en met dinsdag 31 maart. Leden die voor deze tijd niet aan hun bardienstplanning hebben voldaan en niet hebben aangegeven dat de bardiensten afgekocht worden, zullen door de Bardienstcoördinator automatisch worden ingedeeld! Je bent dan zelf verantwoordelijk voor ruilen van een dienst indien het niet uitkomt.

Nieuw aanspreekpunt
Met ingang van dit seizoen gaat Bart Frens de bar- en schoonmaakdiensten indelen en coördineren. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur een e-mail naar [email protected].

Aantal keer bardienst en/of schoonmaakdienst
HTV Assumburg exploiteert een bar in eigen beheer. Leden ouder dan 18 jaar vervullen minimaal twee keer een bar- en/of schoonmaakdienst per seizoen. Indien men hier niet aan kan voldoen bestaat de mogelijkheid de bar- en of schoonmaakdienst af te kopen. Zie alinea Afkopen bar- en of schoonmaakdienst.

Om tot een volledige bardienstbezetting te komen, zullen ook dit seizoen de competitieteams een extra bardienst draaien tijdens de competitie. De aanvoerders zullen hierover worden geïnformeerd. De Racketavondcommissie zal op woensdagavond niet alleen de racketavond organiseren en indelen, maar zal ook grotendeels zorg dragen voor de barbezetting. Mede hierdoor kunnen we dit seizoen weer een bijna volledige bezetting realiseren.
 
Inschrijven diensten
Vanaf vrijdagochtend 13 maart 2020 staat de inschrijving voor de bar- en of schoonmaakdienst open. Klik op de volgende link  mijn Club - Assumburg  om naar jouw persoonlijke pagina van HTV Assumburg te gaan. Als je bent ingelogd, kun je naar de dienstenplanning gaan.  Het invullen van de Dienstenplanner wijst voor zich. Er is een handleiding beschikbaar op de clubwebsite onder "De vereniging" , "Bardiensten", “informatie en handleiding over bar- en schoonmaakdiensten”.

Let op: Een foutief ingevulde bardienst(en) kun je zelf niet verwijderen. Vul eerst een nieuwe correcte bardienst in en stuur een email naar [email protected] met het verzoek om de foutieve bardienst te laten verwijderen. U ontvangt een bevestiging als de foutieve dienst is verwijderd!
 
Dubbele bardienst (4 punten)
Onderstaande bardiensten worden gerekend als dubbele bardienst. In tegenstelling tot de eindtijd in de Dienstenplanner (23:59 door beperking in planningssoftware) wordt een aanwezigheid tot sluitingstijd verondersteld. Vandaar dat dit 4 puntenbardiensten  zijn.
 
EVENEMENT DATUM TIJD
Afsluiting competitie Zaterdag 23 mei 20:00 uur - Sluit
Kasteel Cup Zaterdag 1 aug 20:00 uur - Sluit
  Zondag 2 aug 20:00 uur - Sluit
  Maandag 3 aug 20:00 uur - Sluit
  Dinsdag 4 aug 20:00 uur - Sluit
  Woensdag 5 aug 20:00 uur - Sluit
  Donderdag 6 aug 20:00 uur - Sluit
  Vrijdag 7 aug 20:00 uur - Sluit
  Zaterdag 8 aug 20:00 uur - Sluit
 
Schoonmaakdiensten
Ook dit jaar kunt u inschrijven voor een schoonmaakdienst in plaats van bardienst. Deze schoonmaak wordt 11 keer in groepjes van drie personen uitgevoerd. Een bardienst van 2 punten staat gelijk aan 1 schoonmaakdienst.
De schoonmaak dient plaats te vinden in een daarvoor aangewezen week (week 13-15-18-21-24-27-30-33-37-40-45). Wannéér in die week bepaalt de groep zelf. Maar uiteraard niet tijdens de competitie of een toernooi of op een drukke avond. In de Dienstenplanner kunt u inschrijven op de maandag in de desbetreffende week
(Schoonmaak in week). Dit betekent niet dat u op maandag verplicht bent om schoon te maken, immers u bepaalt zelf in onderling overleg een tijdstip in die week!
 
Een schoonmaakinstructie ligt in een lade achter de bar. Indien nodig zal één van de commissieleden bij de aanvang aanwezig zijn om aanwijzingen te geven en de schoonmaakmiddelen beschikbaar te stellen. Aanmelden als groep geniet de voorkeur, bijvoorbeeld drie leden van een team, drie gezinsleden, enz.  In geval dat de schoonmaakploeg uit individuen bestaat en het moeilijk wordt om een dag te bepalen is het ook een optie dat de één de keuken/bar doet en de ander op een andere dag de ramen ect.. 
 
Toezichthouder
In verband met de corona maatregelen kunt u ook als teozichthouder inschrijven. Dit levert 1 punt op.
 
Totaal aantal punten per seizoen zal dus 4 worden, echter gezien de duur van het seizoen zullen we hier nog nader naar kijken.
 
Ruilen bar- en of schoonmaakdienst
Bij verhindering  dienen clubleden zelf voor vervanging te zorgen. De Bardienstcoördinator kan hier niet in bemiddelen. Op verzoeken telefonisch of per e-mail wordt niet gereageerd.
 
Voorinschrijving van diensten
Met uitzondering van de dubbele bardiensten is het niet mogelijk voorinschrijvingen te registreren of voorkeursdata door te geven aan de Bardienstcoördinator.
De Bardienstcoördinator behoudt het recht inschrijvingen op genoemde bardiensten te wijzigen met als doel een optimale barbezetting te realiseren.
 
Afkopen bar- en of schoonmaakdienst
Indien je  de bar- en of schoonmaakdiensten niet kunt vervullen bestaat de mogelijkheid de verplichting af te kopen. Maak voor 23 maart 2020 €75,00 over op rekeningnummer
NL72 RABO 0326 2600 05 t.a.v. HTV Assumburg. Vermeld hierbij initialen, achternaam en bondsnummer

Niet verschijnen op bar- en of schoonmaakdienst
Op het niet vervullen van een ingeschreven bar- of schoonmaakdienst staat een boete van € 40,00 per dienst.
 
Handleiding (bar)diensten invullen_2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk