Informatie en handleiding inschrijven Bar- en Schoonmaakdiensten 2018

HTV Assumburg exploiteert een bar in eigen beheer. Leden ouder dan 18 jaar van HTV Assumburg dienen twee keer een bar- en of schoonmaakdienst te vervullen. Indien men hier niet aan kan voldoen bestaat de mogelijkheid de bar- en of schoonmaakdienst af te kopen.

BELANGRIJK!!
Doordat het aantal leden de laatste jaren drastisch is teruggelopen, is het niet meer mogelijk om een volledige barbezetting te realiseren tijdens het seizoen. Daarom zijn er in de afgelopen ledenvergadering een 2-tal besluiten genomen om hier verbetering in te brengen:

  1. Als je competitie speelt, draai je een extra bardienst met je team tijdens de competitie.
    De aanvoerders zullen hierover op korte termijn worden benaderd.
  2. Clubleden, die deelnemen aan ons Open Assumburg Toernooi, draaien, indien nodig, tijdens het toernooi ook een extra bardienst.
    Het klinkt misschien wat radicaal, maar bij een aantal omliggende tennisverenigingen zijn deze regels al langere tijd van kracht!

Er is ook een nieuwe kassa van Le Credit Sportiv geplaatst. Aan het einde van de bardienst wordt er geen kas meer opgemaakt. Immers vanaf heden hebben we een "cashless kantine" en kan er alleen nog maar worden afgerekend met PIN-pas, KNLTB-pas of HTVA Teampas(alleen tijdens de competitie). Ook bestaat er de mogelijkheid om met de KNIP-app te betalen. Hierover ontvangt u voor 1 april 2018 meer informatie.

Omdat de hele ICT-omgeving van de KNLTB is gewijzigd (en nog in ontwikkeling is!!) is de aanmeldprocedure in de nieuwe Dienstenplanner(nieuwe naam voor de Bardienstplanner!!) ook gewijzigd! U ontvangt op zaterdag 17 maart 2018 om 00:00 uur een email met uw inloggegevens voor de nieuwe Dienstenplanner. Hiermee kunt u tevens inloggen in "Mijn Club" op onze nieuwe clubwebsite. Het invullen van de Dienstenplanner is niet moeilijk en wijst voor zich. Op de clubwebsite staat onder "Over de vereniging" en "Bardienst" de "Handleiding Invullen Dienstenplanner", mocht u er niet uit komen!
LET OP: Houd er rekening mee dat u ZELF niet een bardienst kan verwijderen, die u foutief hebt ingevuld! Vul eerst een nieuwe correcte bardienst in en stuur een email naar [email protected] met het verzoek om de foutieve bardienst te laten verwijderen.
U ontvangt een bevestiging als uw foutieve dienst is verwijderd!

Net als voorgaande jaren is het ook mogelijk u in te schrijven bij het ophalen van uw pasje. De uitreiking van de KNLTB-spelerspassen is op vrijdag 23 maart van 19:00 – 21:00 en zaterdag 24 maart van 09:00 – 13:00 uur. Ook dit jaar geldt: geen bar- en of schoonmaakdienst ingevuld of afgekocht, dan ook geen pasje!

DUBBELE BARDIENSTEN
Onderstaande bardiensten worden gerekend als dubbele bardienst(2 punten).

EVENEMENT DATUM TIJD
Rondom Baan9 Zaterdag 16 juni 17:30 uur - Sluit
Open Assumburg Zondag 5 aug 20:00 uur - Sluit
  Maandag 6 aug 20:00 uur - Sluit
  Dinsdag 7 aug 20:00 uur - Sluit
  Woensdag 8 aug 20:00 uur - Sluit
  Donderdag 9 aug 20:00 uur - Sluit
  Vrijdag 10 aug 20:00 uur - Sluit
  Zaterdag 11 aug 20:00 uur - Sluit

Let wel: in tegenstelling tot de eindtijd in de Dienstenplanner (23:59 door beperking in planningssoftware) wordt een aanwezigheid tot sluiting verondersteld.

SCHOONMAAKDIENSTEN
Ook dit jaar kunt u inschrijven voor een schoonmaakdienst in plaats van bardienst. Deze schoonmaak wordt 11 keer in groepjes van vier personen uitgevoerd. In plaats van bardienst te lopen kunt u ook twee keer schoonmaken. Alle seniorleden kunnen zich voor deze schoonmaak inschrijven. De schoonmaak moet gedaan worden in een daarvoor aangewezen week (week 13-15-18-21-24-27-30-33-36-40-45), wannéér in die week bepaalt de groep zelf. Maar uiteraard niet tijdens de competitie of een toernooi of op een drukke avond. In de Dienstplanner kunt u inschrijven op de maandag in de desbetreffende week (Schoonmaak in week). Dat wil dus niet zeggen dat u op die dag verplicht bent om schoon te maken, immers u bepaalt zelf in onderling overleg een tijdstip in die week!! Een schoonmaakinstructie is aanwezig en indien nodig zal een van de commissieleden bij de aanvang aanwezig zijn om wat aanwijzingen te geven en de schoonmaakmiddelen beschikbaar te stellen. Aanmelden als groep geniet de voorkeur, bijvoorbeeld vier leden van een team, twee echtparen, vier gezinsleden, enz. In geval dat de schoonmaakploeg uit 2 groepjes bestaat en het moeilijk wordt om een dag te bepalen is het ook een optie dat de ene groep de keuken/bar doet en de andere groep op een andere dag de ramen ect. Schoonmaakdiensten worden eveneens meegerekend als bardienst.

RUILEN BAR- EN OF SCHOONMAAKDIENST
Indien men verhinderd is dienen clubleden zelf voor vervanging te zorgen. De baan9 commissie kan hier niet in bemiddelen! Op verzoeken telefonisch of per e-mail wordt niet gereageerd.

VOORINSCHRIJVING DIENSTEN
Met uitzondering van de dubbele bardiensten is het niet mogelijk voorinschrijvingen te registreren of voorkeursdata door te geven aan de Baan9 commissie.
De Baan9 commissie behoudt het recht inschrijvingen op genoemde bardiensten te wijzigen met als doel een optimale barbezetting te realiseren.

AFKOPEN BAR- EN OF SCHOONMAAKDIENST
Indien men de bar- en of schoonmaakdienst niet kan vervullen bestaat de mogelijkheid de verplichting af te kopen. Maak voor 23 maart 2018 € 75,00 over op rekeningnummer
NL72 RABO 0326 2600 05 t.a.v. HTV Assumburg. Vermeld hierbij initialen, achternaam en bondsnummer.

NIET VERSCHIJNEN OP BAR- EN OF SCHOONMAAKDIENST
Op het niet vervullen van een ingeschreven bar- of schoonmaakdienst staat een boete van € 35,00 per dienst.

Handleiding invullen Bardiensten_2018.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0251-230910

Address

Communicatieweg 2
1967 PR Heemskerk