Informatie inschrijven voor bar- en/of schoonmaakdiensten 2024

Aanspreekpunt 
Bart Frens zal de planning maken voor de bar- en schoonmaakdiensten. Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur een e-mail naar [email protected]

Aantal keer bardienst en/of schoonmaakdienst 
HTV Assumburg exploiteert een bar in eigen beheer. Leden ouder dan 18 jaar vervullen minimaal twee keer een bar- en/of schoonmaakdienst per seizoen. Indien men hier niet aan kan voldoen bestaat de mogelijkheid de bar- en of schoonmaakdienst af te kopen. Zie alinea Afkopen bar- en of schoonmaakdienst.

Let op! I.v.m de Corona hebben we extra ingelaste schoonmaakdiensten, gezien de zwaarte van deze dienst, zal deze tellen voor ½ bardienst. 

Om de registratie van de gelopen/geplande diensten goed te doen wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem. Totaal dient er voor 4 punten aan diensten te worden gelopen. Hieronder staat welke dienst hoeveel punten is. Dit is ook terug te vinden bij het plannen van je dienst. 

Dienst Punten
Bardienst 2
Wekelijkse schoonmaak 2
Bardienst tot sluit (toernooien feestavond) 4
Corona schoonmaakdienst 1

Om tot een volledige bardienstbezetting te komen, zullen ook dit seizoen de competitieteams een extra bardienst draaien tijdens de competitie. De aanvoerders zullen hierover worden geïnformeerd. De Racketavondcommissie zal op woensdagavond niet alleen de racketavond organiseren en indelen, maar zal ook grotendeels zorgdragen voor de barbezetting. Mede hierdoor kunnen we dit seizoen weer een bijna volledige bezetting realiseren.

Inschrijven diensten
Op dit moment staan de schoonmaakdiensten open. Aanmelden kan door op de volgende link inloggen bij KNLTB.club te klikken.
Als je bent ingelogd, kun je naar de dienstenplanning gaan.  Het invullen van de Dienstenplanner wijst voor zich. Er is een handleiding beschikbaar op de clubwebsite onder "Over de vereniging" , "Bardiensten", “handleiding invullen bardiensten”.

Let op: Een foutief ingevulde bardienst(en) kun je zelf verwijderen. Mocht dit echter niet lukken, vul eerst een nieuwe correcte bardienst in en stuur een email naar [email protected] met het verzoek om de foutieve bardienst te laten verwijderen. U ontvangt een bevestiging als de foutieve dienst is verwijderd! 

Dubbele bardienst (4 punten)
Dit zal tijdens het open toernooi zijn, de vrijdagavond en zaterdagavond.

Opruimdiensten
Nieuwe dit jaar is de opruimdienst, deze dienst vind plaats in de zomer wanneer er geen bardienst bezetting is. Leden dienen dan zelf even op te ruimen als ze gebruik hebben gemaakt van de kantine. Om dit na te lopen en eventueel nog de vloer te vegen/zuigen, is er een opruimdienst. De opruimdienst is 1 punt.

Schoonmaakdiensten
Ook dit jaar kunt u inschrijven voor een schoonmaakdienst in plaats van bardienst. Deze schoonmaak wordt in groepjes van drie personen uitgevoerd. Een bardienst van 2 punten staat gelijk aan 1 schoonmaakdienst (dus ook 2 punten). 

De schoonmaak dient plaats te vinden in een daarvoor aangewezen week. Wannéér in die week bepaalt de groep zelf. Maar uiteraard niet tijdens de competitie of een toernooi of op een drukke avond. In de Dienstenplanner kunt u inschrijven op de maandag in de desbetreffende week (Schoonmaak in week). Dit betekent niet dat u op maandag verplicht bent om schoon te maken, immers u bepaalt zelf in onderling overleg een tijdstip in die week! 

Een schoonmaakinstructie ligt in een lade achter de bar. Indien nodig zal één van de commissieleden bij de aanvang aanwezig zijn om aanwijzingen te geven en de schoonmaakmiddelen beschikbaar te stellen. Aanmelden als groep geniet de voorkeur, bijvoorbeeld twee leden van een team, twee gezinsleden, enz.  In geval dat de schoonmaakploeg uit individuen bestaat en het moeilijk wordt om een dag te bepalen is het ook een optie dat de één de keuken/bar doet en de ander op een andere dag de ramen ect.. 

Ruilen bar- en of schoonmaakdienst
Bij verhindering  dienen clubleden zelf voor vervanging te zorgen. De Bardienstcoördinator kan hier niet in bemiddelen. Op verzoeken telefonisch of per e-mail wordt niet gereageerd.

Voorinschrijving van diensten
Met uitzondering van de dubbele bardiensten is het niet mogelijk voorinschrijvingen te registreren of voorkeursdata door te geven aan de Bardienstcoördinator.
De Bardienstcoördinator behoudt het recht inschrijvingen op genoemde bardiensten te wijzigen met als doel een optimale barbezetting te realiseren.

Afkopen bar- en of schoonmaakdienst
Indien je  de bar- en of schoonmaakdiensten niet kunt vervullen bestaat de mogelijkheid de verplichting af te kopen. Maak voor 1 mei 2024  €100,00 over op rekeningnummer 
NL72 RABO 0326 2600 05 t.a.v. HTV Assumburg. 
Vermeld hierbij initialen, achternaam en bondsnummer.

Niet verschijnen op bar- en of schoonmaakdienst 
Op het niet vervullen van een ingeschreven bar- of schoonmaakdienst staat een boete van € 75,00 per dienst.

Handleiding (bar)diensten invullen_2020.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059