Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december en dat dient schriftelijk bij de ledenadministratie binnen te komen. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden conform artikel 7 van de statuten ofwel: SCHRIFTELIJK OPZEGGEN VÓÓR 1 DECEMBER VAN HET LOPENDE JAAR.

 
Je kunt hiervoor gebruik maken van het opzegformulier op deze site (Link om het lidmaatschap op te zeggen), maar ook een e-mail beschouwen we als schriftelijke opzegging.
De opzegging wordt, via e-mail of schriftelijk bevestigd door de ledenadministratie.  Slechts een bevestiging, van uw tijdige opzegging, door de Ledenadministratie vrijwaart u van contributieverplichtingen in het volgende verenigingsjaar. Let erop dat je die bevestiging ontvangt en bewaar deze.
Het komt voor dat mensen denken opgezegd te hebben, maar dat daarvan niets bekend is bij de ledenadministratie.
Bijvoorbeeld omdat men zich heeft afgemeld voor de tennisles en denkt dat daarmee ook het lidmaatschap van de tennisclub is opgezegd.
Dat is vervelend en dat willen we voorkomen. Vandaar de ontvangstbevestiging.
 
U kunt opzeggen doormiddel van dit Opzegformulier.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

geen

Adres

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk

KVK-nummer

40594059