Reglement introducés

Doel van het reglement introducés
Is om onze leden te stimuleren om niet-leden meet te nemen naar ons tennispark en enthousiast te maken voor de tennissport en onze vereniging in het bijzonder.

Natuurlijk is het mogelijk voor een introducé (junior of senior) mee te nemen naar H.T.V. Assumburg. Dit is een mooie manier om iemand uit jouw omgeving kennis te laten maken met onze tennisvereniging. Introducés kunnen uitsluitend samen spelen met een lid van H.T.V. Assumburg. Een niet-lid mag per jaar maximaal 3 keer worden geïntroduceerd. Voor introducés gelden dezelfde afhangregels.

Het is alleen toe te staan te introduceren op:

  • Maandag t/m vrijdag de gehele dag en avond en in het weekend, mits er geen clubkampioenschappen, competitie- of toernooiactiviteiten zijn.

Een introducé kan op twee verschillende manier geïntroduceerd worden. Dit kan geregeld worden via het afhangbord met een introducépas of via van het digitaal afhangen met de ClubApp of website.

Regels introducé

  1. Een niet-lid kan alleen geïntroduceerd worden door een junior- of senior lid van H.T.V. Assumburg.
  2. Het is niet toegestaan dat de introducé op een spelerspas van een ander lid speelt.
  3. Een niet-lid mag maximaal 3 keer worden geïntroduceerd.
  4. Het bestuur zal erop toezien, dat van deze regeling een gepast en beperkt gebruik wordt gemaakt.
  5. Het introducerende Assumburg lid dient erop toe te zien dat introducés zich aan de voor H.T.V. Assumburg geldende regels houden.
  6. Het bestuur van H.T.V. Assumburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen overkomen aan of schade opgelopen door een introducé tijdens zijn/haar aanwezigheid.
  7. Introductie is niet mogelijk in de competitieperiode, toernooiactiviteiten en tijdens de clubkampioenschappen.

Regels introduceren via een introducépas
Wil je een introduce via het afhangbord introduceren? De volgende personen kunnen de aanmelding verzorgen:
Peter Oud, [email protected] of
Cees Schaap, [email protected]

I. Stuur een email naar één van de bovenstaande personen met de naam en emailadres van de introducé en datum dat er getennist gaat worden
II. De introducépas kan na telefonisch- of mailoverleg opgehaald worden bij één van de bovenstaande personen.
III. Overhandigen van introductiepas geschied alleen op vertoon van de seniorledenpas van het betreffende lid die de introductie verzoekt.
IV. Introducés kunnen alleen spelen als een senior lid van H.T.V. Assumburg beschikt over een introducépas die voor het afhangen noodzakelijk is.

Regels introduce via digitaal afhangen
Je kunt eenvoudig via de KNLTB ClubApp of website een baan reserveren en kiezen voor een introducé. Vul hier de naam en het e-mailadres van je introducé in. Als vereniging kunnen we op een later moment -in het kader van ledenwerving- alle introducés nog eens benaderen met een leuke aanbieding.

I. Meld de introducé via een e-mail aan bij [email protected].
II. Reserveer de baan en kies voor introducé. Vul hier de naam en emailadres in. Je kunt eenvoudig via de KNLTB ClubApp een baan reserveren en kiezen voor een introducé. Vul hier de naam en het e-mailadres van je introducé in.

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 251 230 910

Address

Communicatieweg 4
1967 PR Heemskerk